Με στόχο μια νέα διάσταση στη συνεργασία ΥΠΠΟ και ΣΑΔΑΣ - Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων

 

 

Α.Π. 35867, Αθήνα 21 Μαρτίου 2007

 

Προς
Τον Υπουργό ΥΠΠΟ
κο Γ. Βουλγαράκη
Μπουμπουλίνας 20-22
10682 Αθήνα

 

Θέμα: «Με στόχο μια νέα διάσταση στη συνεργασία ΥΠΠΟ και ΣΑΔΑΣ –
 Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων»

 

Κύριε Υπουργέ

Με το τελευταίο έγγραφο μας στις 15-01-2007, σας ζητήσαμε συνάντηση με στόχο την ανανέωση της συνεργασίας μας και την ανασυγκρότηση του Δικτύου Αρχιτεκτονικής, για την προώθηση κοινών πολιτιστικών δράσεων, με άξονα την αρχιτεκτονική δημιουργία, την αρχιτεκτονική κληρονομιά και το ρόλο της στην εξέλιξη της κοινωνίας.

Δυστυχώς όμως η συνάντηση αυτή ακόμη δεν έχει πραγματοποιηθεί.

Παράλληλα ενημερωθήκαμε από τον Τύπο για τη σκέψη σας, που αφορά την δημιουργία ενός θεσμού με τίτλο «Μπιενάλε Αρχιτεκτονικής» και για την οποία δεν έχει ακόμα εξευρεθεί Φορέας υλοποίησης.

Όπως γνωρίζετε ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων μαζί με τα περιφερειακά του Τμήματα και Συλλόγους, έχει ήδη καθιερώσει αντίστοιχους πετυχημένους θεσμούς, όπως:

 • Την τριενάλε των Βραβείων Αρχιτεκτονικού Έργου, στην Αθήνα (επισυνάπτεται η έκδοση των Βραβείων  Αρχιτεκτονικού Έργου 2005).
 • Την μπιενάλε Πανελλήνια Έκθεση Αρχιτεκτονικού Έργου, στη Πάτρα (επισυνάπτεται η έκδοση της 5ης Πανελλήνιας Έκθεσης Αρχιτεκτονικού Έργου).
 • Την περιοδική Έκθεση Αρχιτεκτονικού Έργου, στη Θεσσαλονίκη (επισυνάπτεται η έκδοση της 5ης Έκθεσης Αρχιτεκτονικού Έργου : «meta»).

Ο ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων αποτελεί τη μοναδική, διαχρονική και έγκυρη έκφραση των Ελλήνων Αρχιτεκτόνων. Διασφαλίζει επίσης, την εμπειρία που απαιτείται για τη δημιουργία πολιτιστικών γεγονότων.

Σας προτείνουμε την ανάπτυξη της συνεργασίας μας και την ανάληψη από το ΣΑΔΑΣ της υλοποίησης της «Μπιενάλε Αρχιτεκτονικής» που προτείνετε.

Πληροφορηθήκαμε επίσης από τον Τύπο, για την πρόθεση σας να επανεξετάσετε τη χρήση της ακίνητης περιουσίας του Υπουργείου Πολιτισμού. Με έκπληξή μας διαβάσαμε, σχετικά με το κτίριο του Υπουργείου Πολιτισμού στην Πλάκα, που στεγάζει το Σύλλογο Αρχιτεκτόνων, την αναφορά σας «…… τι θέλουν οι Αρχιτέκτονες ένα ολόκληρο κτίριο μόνο για τη συνεδρίαση του Διοικητικού τους Συμβουλίου ……».

Αν αυτή η πληροφορία από τον Τύπο, Κύριε Υπουργέ αληθεύει, δυστυχώς δεν είστε ενήμερος για τις δραστηριότητες του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων και με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι δε γνωρίζετε και υποτιμάτε τη λειτουργία και δράση του Επιστημονικού Φορέα των 18.000 Ελλήνων Αρχιτεκτόνων, που τους εκφράζει και εκπροσωπεί τόσο στην ελληνική κοινωνία, όσο και στα Φόρουμ και στις Ενώσεις Αρχιτεκτόνων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (CAE) και της παγκόσμιας (UMAR, UIA κλπ.).

Σ’ αυτό το μεγάλο!! κτίριο των τριών δωματίων, με τους βοηθητικούς του χώρους (WC, κουζίνα) που στεγάζεται η τετραμελής γραμματεία του Συλλόγου, εκτός από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου!! …

 • Συντάσσεται και εκδίδεται το διμηνιαίο περιοδικό του Συλλόγου «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ», το μοναδικό επιστημονικό περιοδικό για την Αρχιτεκτονική στην Ελλάδα, με σταθερή έκδοση.
 • Λειτουργεί βιβλιοθήκη Αρχιτεκτονικής, η οποία είναι ανοικτή καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.
 • Λειτουργεί εντευκτήριο των νέων Αρχιτεκτόνων.
 • Συνεδριάζουν οι Μόνιμες Επιστημονικές Επιτροπές του Συλλόγου :
 • Επιτροπή   Άσκησης επαγγέλματος – Ειδικότητες – Πτυχία  - Θεσμοί.
 •       »          Επαγγελματικών Θεμάτων Συναδέλφων – Αμοιβές.
 •       »          Ασφαλιστικού.
 •       »          Θεσμικού Πλαισίου Μελετών & Έργων.
 •       »          Πολεοδομίας – Πολεοδομικής Νομοθεσίας.
 •       »         Διεθνών Σχέσεων.
 •       »          Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς.
 •       »         Νέων Αρχιτεκτόνων.
 •       »         Εκπαίδευσης (επισυνάπτεται έκδοση μας για την εκπαίδευση).
 •       »          Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών.
 •       »          Περιοδικού ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ – Εκδόσεων (επισυνάπτονται τα 3
  τελευταία τεύχη του περιοδικού).
 •       »          Δημοσίων Σχέσεων – Συνεργασιών.
 •       »          Εκδηλώσεων Αρχιτεκτονικής.
 •       »          Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.   
 • Συνεδριάζουν όλες οι έκτακτες Επιτροπές που συγκροτούνται στη βάση των θεμάτων επικαιρότητας και των επιστημονικών δράσεων του Συλλόγου (Εκθέσεις, Βραβεία, Ημερίδες, Συνέδρια κλπ.).
 • Πραγματοποιούνται οι Συνεδριάσεις του Συντονιστικού Οργάνου Συλλόγων και Τμημάτων της Περιφέρειας.
 • Πραγματοποιούνται Συνεδριάσεις με Επιστημονικούς, Εκπαιδευτικούς και Επαγγελματικούς Φορείς της Χώρας και συναντήσεις με ξένες αντιπροσωπείες.

Κατά συνέπεια Κύριε Υπουργέ, το κτίριο στο οποίο στεγάζεται ο Σύλλογος μας δεν επαρκεί και δεν μπορεί να καλύψει το σύνολο των δραστηριοτήτων μας. Γι’ αυτό το λόγο, επανειλημμένα, όπως και στο τελευταίο έγγραφο μας, στις 15-01-2007, σας ζητήσαμε να μας παραχωρηθεί, το όμορο κτίριο επί της οδού Κλάδου, ιδιοκτησίας ΥΠΠΟ, το οποίο είναι ερειπωμένο και εγκαταλελειμμένο, με σκοπό να διαμορφωθεί σε χώρο Συνεδριακών Εκδηλώσεων και χώρο Εκθέσεων, για την προβολή της Αρχιτεκτονικής. Η ανάπτυξη ενός «ευπρεπούς» χώρου αρχιτεκτονικής αναφοράς, στο ιστορικό κέντρο της πόλης και ιδιαίτερα στην περιοχή της Πλάκας, είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη στήριξη και ανάδειξη του ρόλου της Αρχιτεκτονικής, την προβολή της αρχιτεκτονικής δημιουργίας, τη διάχυση των ιδεών της, στην ελληνική κοινωνία και τη διασφάλιση ότι η Αρχιτεκτονική αποτελεί γνώρισμα της ιστορίας και του πολιτισμού, αναπόσπαστο στοιχείο των βιώσιμων αστικών και χωρικών πολιτικών.

Χωρίς να μηδενίζουμε την αξία του διατηρητέου κτιρίου που μας έχει παραχωρήσει το Υπουργείο Πολιτισμού, το κτίριο που στεγάζεται ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων είναι πενιχρότατο, σε σχέση με τα κτίρια που διαθέτουν τα άλλα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στους αντίστοιχους Συλλόγους Αρχιτεκτόνων των Χωρών τους. Για παράδειγμα, σας επισυνάπτουμε φωτογραφίες του κτιρίου του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Ρώμης, που έχει παραχωρηθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού Ιταλίας.

Κύριε Υπουργέ

Για πιο ολοκληρωμένη ενημέρωση σας, ανταλλαγή απόψεων και ανάπτυξη της συνεργασίας μας, σας ζητάμε να  μας ορίσετε συνάντηση.


Για το Διοικ. Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Π. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Γ. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ


Αρχή σελίδας