Εκδίκαση αίτησης ασφαλιστικών μέτρων (δικάσιμος 26/3/07) της Ε.Μ.Α. Ε.Π.Ε. κατά του Δήμου Καλυβίων Αττικής για την εκδήλωση ενδιαφέροντος "Ολοκλήρωση της μελέτης Πράξης Εφαρμογής της Πολεοδομικής Μελέτης Β' κατοικίας της περιοχής Παραλίας Δήμου Καλυβίων" (αριθμ. καταθ. 41/8.1.2007)

 

Α.Π. 35835, Αθήνα 21 Μαρτίου 2007                     

Προς
το Συμβούλιο της Επικρατείας
Δ’ Τμήμα
Εισηγητή Πάρεδρο κ. Η. Τσακόπουλο

Θέμα : Εκδίκαση αίτησης ασφαλιστικών μέτρων (δικάσιμος 26/3/07) της Ε.Μ.Α. Ε.Π.Ε. κατά του Δήμου Καλυβίων Αττικής για την εκδήλωση ενδιαφέροντος «Ολοκλήρωση της μελέτης Πράξη Εφαρμογής της Πολεοδομικής Μελέτης Β’ κατοικίας της περιοχής Παραλίας Δήμου Καλυβίων» (αριθμ. καταθ. 41/8.1.2007)

Κύριε Εισηγητά,

Στο Δικαστήριό σας εκκρεμεί η πιο πάνω αίτηση ασφαλιστικών μέτρων και ο Σύλλογός μας, που έχει σκοπό –μεταξύ άλλων– την προστασία της χωροταξικής αναδιάρθρωσης της χώρας, της διαμόρφωσης της ανάπτυξης, της πολεοδόμησης και της επέκτασης των πόλεων και των οικιστικών γενικά περιοχών, προκειμένου να εξασφαλίζεται και να εξυπηρετείται η λειτουργικότητα της ανάπτυξης αυτών και οι καλύτεροι δυνατοί όροι διαβίωσης των πολιτών, αισθάνεται την υποχρέωση να σας ενημερώσει ότι τα θέματα που τίθενται σ’ αυτή είναι θέματα μείζονος σπουδαιότητας τόσο από πλευράς δημοσίου συμφέροντος, όσο και από πλευράς προστασίας του δομημένου και αδόμητου περιβάλλοντος.

Το Δικαστήριό Σας έχει κατά επανάληψη αναπέμψει ή ακυρώσει προχειρόλογες αντιμετωπίσεις πολεοδομικών θεμάτων και το Σύνταγμα δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στον πολεοδομικό σχεδιασμό.

Ο Σύλλογος μας εναντιώθηκε εξ’ υπαρχής στις ενέργειες του Δήμου Καλυβίων Θορικού, οι οποίες προσβάλλονται με την προαναφερόμενη αίτηση.

Θα θέλαμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι ο Σύλλογός μας οδηγήθηκε σε αυτές τις ενέργειές του, όχι μόνο από υποχρέωση να προστατεύσει τα επαγγελματικά δικαιώματα των μελών του, αλλά έχοντας σαφή επίγνωση του Κοινωνικού του Ρόλου.

Για το Διοικ. Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Π. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Γ. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

 


Αρχή σελίδας