Πρόσκληση για Συμμετοχή σε Ημερίδα του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ με τίτλο: "Πολιτικές για την Αρχιτεκτονική και το Αστικό Περιβάλλον στην Ελλάδα" - 24.02.2007

 

ΑΠ 35654, Αθήνα 18 Ιανουαρίου 2007

 

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ
ΑΘΗΝΑ 24/2/2007

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Σε συνέχεια της διακήρυξης για την αρχιτεκτονική ποιότητα που υιοθέτησε η ΕΕ (2001) και στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Φόρουμ Ευρωπαϊκών Πολιτικών για την Αρχιτεκτονική στο οποίο συμμετέχει ο ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ, οι ευρωπαϊκές χώρες συντάσσουν ή παρουσιάζουν / βελτιώνουν  τις υπάρχουσες, εθνικές πολιτικές τους για την αρχιτεκτονική. Με δεδομένη την έλλειψη  αντίστοιχων συγκροτημένων πολιτικών στην Ελλάδα και την απροθυμία των αρμοδίων κυβερνητικών φορέων να προχωρήσουν προς αυτή την κατεύθυνση, ο ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ αποφάσισε να αναλάβει πρωτοβουλία σύνταξης σχεδίου εθνικών πολιτικών για την αρχιτεκτονική στην Ελλάδα.

Η πρωτοβουλία θα αναπτυχθεί σε τέσσερεις  τουλάχιστον διαδοχικές φάσεις.

  • Α΄ Φάση:  καταγραφή και διερεύνηση του υπάρχοντος πλαισίου δράσης των αρχιτεκτονικών φορέων στην Ελλάδα, διατύπωση προτάσεων και ενημέρωση σχετικά με το περιεχόμενο αντίστοιχων πολιτικών στις ευρωπαϊκές χώρες.
  • Β΄ Φάση: συγκρότηση επιτροπής που θα αναλάβει την σύνταξη του σχεδίου
  • Γ΄ Φάση: δημόσια παρουσίαση και συζήτηση του σχεδίου ώστε να έχει την μεγαλύτερη δυνατή αποδοχή και μετά την οποία θα διαμορφωθεί το τελικό κείμενο
  • Δ΄ Φάση: Παρουσίαση τελικού κειμένου με στόχο να υιοθετηθεί από τους εμπλεκόμενους φορείς και να αρχίσει η εφαρμογή του.

 
Με στόχο την υλοποίηση της Α΄ Φάσης της πρωτοβουλίας, ο ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ οργανώνει το Σάββατο 24 Φεβρουαρίου 2007 στο αμφιθέατρο του ΥΠΠΟ (Μπουμπουλίνας 20-22) ημερίδα με θέμα Πολιτικές για την Αρχιτεκτονική και το Αστικό Περιβάλλον στην Ελλάδα και προσκαλεί φορείς που ενεργοποιούνται στον τομέα της αρχιτεκτονικής να συμμετάσχουν ως εισηγητές και να παρουσιάσουν τις προτάσεις τους σχετικά με τις παρακάτω ενδεικτικές περιοχές ανάπτυξης αρχιτεκτονικών πολιτικών στο πλαίσιο των κοινωνικών, πολιτιστικών και οικονομικών διαστάσεων της αρχιτεκτονικής δραστηριότητας:

  • Αρχιτεκτονική παιδεία (εκπαίδευση αρχιτεκτόνων, ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση του ευρύτερου και του νεανικού κοινού, εκπαίδευση θεσμικών και κυβερνητικών φορέων, αρχιτεκτονική έρευνα)
  • Πλαίσιο άσκησης αρχιτεκτονικής (νομοθεσία, επαγγελματικά δικαιώματα, αρχιτεκτονικοί διαγωνισμοί, επιτροπές αρχιτεκτονικού ελέγχου, μελέτες δημόσιου και ευρύτερου τομέα)
  • Προβολή / προστασία / προώθηση αρχιτεκτονικού έργου

 

Οι φορείς που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν θα πρέπει να συμπληρώσουν το πληροφοριακό δελτίο και να το αποστείλουν ηλεκτρονικά ή ταχυδρομικά μαζί με περίληψη (150-500 λέξεις) της προτεινόμενης εισήγησης τους (τελικό κείμενο εισήγησης μέχρι 1500 λέξεις) μέχρι τις 8/2/2007 στην παρακάτω διεύθυνση:

 

Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Ελλάδας – Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων (ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ)
Υπόψη κας Στεφανίας Φέρρο
Διεύθυνση: Βρυσακίου 15 & Κλάδου - 105 55 - Αθήνα
Τηλ. 210-3215146
Fax: 210-3215147
E-mail: [email protected], [email protected]
Website: www.sadas-pea.gr

Οργανωτική Επιτροπή Ημερίδας:

Πόλυ Γεωργακοπούλου, Στέφανος Ζαφειρόπουλος, Μαρία Θεοδώρου, Ράνια Κλουτσινιώτη, Μαρία Κουρμπανά, Κώστας Μπελιμπασάκης, Θέμης Στρογγυλός

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
Άτομα που δεν εκπροσωπούν φορείς και επιθυμούν να κάνουν προσωπικές τοποθετήσεις, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν έγκαιρα με τον ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ και να έχουν ετοιμάσει κείμενο μέχρι 500 λέξεις για να το καταθέσουν την ημέρα της ημερίδας ώστε να συμπεριληφθεί στα πρακτικά.

 

Αρχή σελίδας