Συμπαράσταση στα Αιτήματα της Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. Αττικής

 

Α.Π. 35652, Αθήνα 18 Ιανουαρίου 2007

 

Προς
Την Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ
Αχ. Παράσχου 98-100

114 75 ΑΘΗΝΑ

 

Σε απάντηση του υπ’ αριθμ 2013/15-12-06 εγγράφου σας, για ενεργή στήριξη και συμπαράσταση στα αιτήματα σας και στην κινητοποίηση που πραγματοποιείτε, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων αποφάσισε να στηρίξει τις αποφάσεις σας, καλώντας τα μέλη του σε αποχή από τις Α’θμιες και Β’θμιες ΕΠΑΕ και τα ΣΧΟΠ των Νομών και Περιφερειών, που καλύπτει η Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. Αττικής.

Για το Διοικ. Συμβούλιο 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Π. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Γ. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

 

Α.Π. 35653, Αθήνα 18 Ιανουαρίου 2007

 

Προς
Τα μέλη του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ
στις Α’θμιες και Β’θμιες ΕΠΑΕ
(Ως Πίνακας Αποδεκτών)

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων αποφάσισε να ζητήσει από τα μέλη του, να απέχουν από τις Α’θμιες και Β’θμιες ΕΠΑΕ, σε ένδειξη ενεργής συμπαράστασης στα αιτήματα της Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ.

Σας καλούμε να απέχετε από τις προαναφερόμενες Επιτροπές, ως την ημερομηνία που ορίζεται, σύμφωνα με την από 8/11/06 Απόφαση της Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ.

Για το Διοικ. Συμβούλιο  

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Π. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Γ. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

 

Αρχή σελίδας