Σπουδές και Επάγγελμα του Αρχιτέκτονα

 

Α.Π. 35645, Αθήνα 18 Ιανουαρίου 2007

 

Π ρ ο ς
Τους Προέδρους των Αρχιτεκτονικών Σχολών:
1.         Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο – Τμήμα Αρχιτεκτόνων
Υπόψη: κ. Γ. Γεράκη
2.         Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης – Τμήμα Αρχιτεκτόνων
Υπόψη: κ. Ν. Καλογήρου
3.         Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης – Τμήμα Αρχιτεκτόνων
Υπόψη:  κ. Στ. Πανταζοπούλου
4.         Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – Τμήμα Αρχιτεκτόνων
Υπόψη: κ. Π. Λαζαρίδη
5.         Πανεπιστήμιο Πάτρας – Τμήμα Αρχιτεκτόνων
Υπόψη: κ.  Γ. Πανέτσου(Αναπληρωτής Πρόεδρος)
6.         Πολυτεχνείο Κρήτης – Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
            Υπόψη: κας Ζ. Καραμάνου - Ροδολάκη

Θέμα:  Σπουδές και επάγγελμα του Αρχιτέκτονα

 

Στα πλαίσια του διαλόγου και της ανάπτυξης μιας κοινής πλατφόρμας του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων και των Τμημάτων των Αρχιτεκτονικών Σχολών της Χώρας και με δεδομένο το ευμετάβλητο πεδίο της εκπαίδευσης και της αρχιτεκτονικής πρακτικής που παρατηρείται την τελευταία περίοδο, σας καλούμε σε συνάντηση ανταλλαγής απόψεων, στις 10 Φεβρουαρίου 2007, ημέρα Σάββατο και ώρα 11.00 π.μ. στα γραφεία του Συλλόγου μας, Βρυσακίου 15 και Κλάδου, Αθήνα.

Η θεματολογία επί της οποίας θα κινηθούμε είναι:

  • 5ετής Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση.
  • Αρχιτεκτονικές Σχολές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του εξωτερικού.
  • Αναγνώριση τίτλου σπουδών.
  • Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος και ΤΕΕ.
  • Προτάσεις της Κυβέρνησης στο σχέδιο νόμου για τον καθορισμό επαγγελματικών δικαιωμάτων των Δομικών Μηχανικών των ΤΕΙ.
  • Ειδικότητες στο επάγγελμα του Αρχιτέκτονα.

Για το Διοικ. Συμβούλιο  

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Π. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Γ. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

 

Αρχή σελίδας