Εθνικό Συμβούλιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης

 

 

Α.Π. 35632, Αθήνα  15 Ιανουαρίου 2007

 

Π ρ ο ς
Τα Μέλη του Εθνικού Συμβουλίου
Χωροταξικού Σχεδιασμού
και Αειφόρου Ανάπτυξης
(Ως Πίνακας Αποδεκτων)

 

Θέμα:  Εθνικό Συμβούλιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης

 

Παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις μας προς το ΥΠΕΧΩΔΕ για την επαναλειτουργία του Εθνικού Συμβουλίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης, το θεσμοθετημένο αυτό όργανο, συνεχίζει να είναι ανενεργό.

Ταυτόχρονα εξελίσσονται σοβαρές χωροθετικές θεσμοθετήσεις και παρεμβάσεις  στον ελλαδικό χώρο, χωρίς η Πολιτεία και το ΥΠΕΧΩΔΕ να λαμβάνουν υπόψη τους τις απόψεις των αντιπροσωπευτικών Φορέων, που απαρτίζουν το θεσμό.

Σας καλούμε σε συνάντηση στις 24 Ιανουαρίου 2007, ημέρα Τετάρτη και ώρα 6.00 μ.μ., στα γραφεία του Συλλόγου μας, Βρυσακίου 15 και Κλάδου, Αθήνα, για διάλογο και καθορισμό κοινής πολιτικής αντιμετώπισης του θέματος.

 

Για το Διοικ. Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Π. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Γ. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1. Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος (ΚΕΔΚΕ)
Υπόψη: κ. Αμοιρίδη Κων/νου

2. Ένωση Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδος (ΕΝΑΕ)
Υπόψη:κας Δήμου Σταυρούλας

3.Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ)
Υπόψη: κ. Μπανιά Νικόλαου

4. Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΓΕΩΤΕΕ)
Υπόψη: κ. Μπαθρέλου Γεώργιου

5. Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΟΕΕ)
Υπόψη: κ. Φασιανού  Χρήστου

6. Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΞΕΕ)
Υπόψη: κ. Ζησιάδη Φωκίωνα

7. Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών (ΣΕΒ)
Υπόψη: κ. Ξανθούλη Γεώργιου

8. Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος (ΓΣΕΕ)
Υπόψη: κ. Καπετανά Δημήτρη

9. Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ) 
Υπόψη: κ. Ασημακόπουλου  Δημήτριου

10. Πανελλήνια Συνομοσπονδία Ενώσεων Γεργικών Συνεταιρισμών (ΠΑΣΕΓΕΣ)
Υπόψη: κ. Τσιφόρου Ιωάννη

11. Σύλλογος Ελλήνων Πολεοδόμων και Χωροτακτών (ΣΕΠΟΧ)
Υπόψη: κ. Λουκάκη Παύλου

12. Σύνδεσμο Ελλήνων Περιφερειολόγων (ΣΕΠ)
Υπόψη: κ. Λαδιά Χρίστου

13. Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας
Υπόψη: κ. Γιαμμά Παύλου

14. WWF HELLAS
Υπόψη: κ. Καραβέλα Δημήτριου

15. Ελληνική Εταιρία Προστασίας Περιβάλλοντος & Πολιτιστικής Κληρονομιάς
Υπόψη: κ. Σκούλου Μιχάλη

 

 

 

 

 

 

Αρχή σελίδας