Συνεργασία Υπουργείου Παιδείας και ΣΑΔΑΣ - Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων

 

Α.Π. 35630, Αθήνα 15 Ιανουαρίου 2007

 

Προς
Την Υπουργό Παιδείας
Κα Μ. Γιαννάκου
Μητροπόλεως 15
10185 Αθήνα

 

Θέμα: «Συνεργασία Υπουργείου Παιδείας και ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνιας Ένωσης         Αρχιτεκτόνων»

 

Με την δημιουργία νέων τμημάτων  και εξειδικεύσεων σε διάφορες σχολές, τόσο στα ΤΕΙ όσο και στα ΑΕΙ και με την έκδοση Προεδρικών διαταγμάτων που καθορίζουν τα επαγγελματικά δικαιώματά τους, έχει διαμορφωθεί ένα χαώδες και αλληλεπικαλυπτόμενο πεδίο  επαγγελματικής δράσης.

Πολλές φορές οι επαγγελματικές δραστηριότητες διαμορφώνονται και εκτός γνωστικού αντικειμένου, με τραγικό αποτέλεσμα στην ποιότητα του παραγόμενου έργου και κυρίως αναφορικά με το αντικείμενο της ειδικότητας του τεχνικού επιστήμονα, με τραγικά αποτελέσματα στο δομημένο περιβάλλον.

Τα τελευταία δε χρόνια οι κοινοτικές οδηγίες περιπλέκουν περισσότερο το πρόβλημα.

Κυρία Υπουργέ,

Ο ΣΑΔΑΣ- Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων μέσα από την μακρόχρονη πορεία του, έχει διαμορφωμένες θέσεις για όλα τα παραπάνω. Το πλαίσιο των θέσεων του, σας έχει κατατεθεί με το επισυναπτόμενο έγγραφο μας, Α.Π. 35430/30-10-06, με θέμα: «Αρχές και κατευθύνσεις για θεσμική μεταρρύθμιση στην άσκηση του επαγγέλματος των Μηχανικών».

Ζητάμε συνάντηση μαζί σας για την έναρξη διαλόγου στα ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος.

 

 

Για το Διοικ. Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Π. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Γ. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

Συνημμένα: 1

 

 

 

 

Αρχή σελίδας