Α.Π. 35629, Αθήνα  15 Ιανουαρίου 2007

 

Π ρ ο ς
Τον Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
κο Γεώργιο Σουφλιά
Αμαλιάδος 17
11523 Αθήνα

 

Θέμα:  α) Πλαίσιο αρχών και κατευθύνσεων για την παραγωγή δομημένου περιβάλλοντος.
β) Τροποποιήσεις – προτάσεις του ΣΑΔΑΣ - Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων επί του σχεδίου νόμου : «Έκδοση οικοδομικών αδειών, έλεγχος των ανεγειρομένων οικοδομών, τροποποιήσεις των διατάξεων περί κτηματολογίου και άλλες διατάξεις».                                                                            
γ) Αρχιτεκτονικοί Διαγωνισμοί.                                                                     
δ) Επαναλειτουργία του Εθνικού Συμβουλίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης και του
Ανώτατου Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Συμβουλίου.

 

Κύριε Υπουργέ

Από το προηγούμενο έτος, σας έχουμε στείλει τα κείμενα που αντιστοιχούν στη θεματολογία του παρόντος εγγράφου.

Δυστυχώς όμως και παρότι τα προβλήματα στην παραγωγή, τόσο των μελετών όσο και των έργων, καθώς επίσης και τα επαγγελματικά ζητήματα συσσωρεύονται και πολλαπλασιάζονται, δεν πραγματοποιήθηκε καθ’ όλη τη διάρκεια της υπουργικής σας θητείας μέχρι σήμερα, και παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις μας, καμία συνάντηση μαζί σας.

Θεωρούμε την ανυπαρξία διαλόγου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, με τον ιστορικό Σύλλογο των Αρχιτεκτόνων, αδιανόητη, γιατί έτσι δεν παράγονται λύσεις στα προβλήματα κοινού ενδιαφέροντος.

Πληροφορούμεθα ότι αυτές τις μέρες προτίθεστε να καταθέσετε το νομοσχέδιο σχετικά με την έκδοση οικοδομικών αδειών και δυστυχώς δεν έχουμε λάβει καμία γνώση επί του τελικού σχεδίου νόμου, το οποίο όπως γνωρίζετε αφορά άμεσα τον κλάδο των Αρχιτεκτόνων και για το οποίο ο Σύλλογος μας, σας έχει καταθέσει ολοκληρωμένες προτάσεις τροποποιήσεων.

Ένα άλλο σημαντικό θέμα για μας αποτελούν οι Αρχιτεκτονικοί Διαγωνισμοί, για τους οποίους δυστυχώς ακόμα εκκρεμεί ο καθορισμός (όπως προβλέπει ο Νόμος) των μελετών που θα πραγματοποιούνται αποκλειστικά μ’ αυτούς.

Σας υπενθυμίζουμε ότι ο ΣΑΔΑΣ - Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων έχει επεξεργαστεί αναλυτικά  και σας έχει αποστείλει, ένα νέο πλαίσιο διεξαγωγής των Αρχιτεκτονικών

 

Διαγωνισμών, βασισμένο τόσο στα ελληνικά δεδομένα, όσο και στα ευρωπαϊκά πρότυπα, το οποίο βελτιώνει και εκσυγχρονίζει το υπάρχον πλαίσιο.

Παράλληλα ζητάμε την επαναλειτουργία και ανάδειξη των θεσμικών οργάνων για την αρχιτεκτονική, την πολεοδομία και τη χωροταξία: α) Εθνικό Συμβούλιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης και β) Ανώτατο Πολεοδομικό και Αρχιτεκτονικό Συμβούλιο.

Για όλα τα παραπάνω, ζητάμε να ορίσετε συνάντηση μαζί μας, για την έναρξη διαλόγου, με εσάς και τους συνεργάτες σας.

 

Για το Διοικ. Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Π. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Γ. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ


Αρχή σελίδας