Θέσεις του Δ.Σ. του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ για το Μίνι Ασφαλιστικό

 

Α.Π. 35490, Αθήνα 16 Νοεμβρίου  2006

Προς
Τους Μηχανικούς Βουλευτές

 

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Εν όψει της συζήτησης στην Βουλή του Ασφαλιστικού Νομοσχεδίου, ο ΣΑΔΑΣ - Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων θεώρησε καθήκον του, να ενημερώσει τους συνάδελφους Μηχανικούς Βουλευτές για τις θέσεις του επί του επονομαζομένου «mini Ασφαλιστικού».

Η σημερινή κατάσταση στον Ασφαλιστικό μας φορέα, το ΤΣΜΕΔΕ, σας είναι γνωστή. Δυσβάσταχτες εισφορές (ιδιαίτερα για τους νέους ή άνεργους συναδέλφους) αμελητέες παροχές, ύποπτη αδιαφάνεια, κακοδιαχείριση, απάνθρωπη γραφειοκρατία (ακόμη και τις κρίσιμες ώρες) και τέλος, συντάξεις πείνας. Αυτός είναι ο λόγος που ελάχιστοι συνάδελφοι βγαίνουν στην σύνταξη και ολοένα και περισσότερο εμπιστεύονται ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες.

Ο ΣΑΔΑΣ- Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων δημόσια δήλωσε, ότι οι μηχανικοί θίγονται βαρύτατα από όσα το Ν/Σ θεσπίζει, αλλά και όσα διατηρεί από τις ρυθμίσεις των προηγούμενων ασφαλιστικών νόμων της τελευταίας δεκαπενταετίας.

Συγκεκριμένα:
Το Δ.Σ. του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων (ΣΑΔΑΣ-Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων) δηλώνει ότι, οι μηχανικοί θίγονται βαρύτατα από όσα το Ν/Σ θεσπίζει, αλλά και από όσα διατηρεί από τις ρυθμίσεις των προηγούμενων αντιασφαλιστικών νόμων της τελευταίας δεκατετραετίας. Εν όψει της απειλούμενης προώθησης του στη Βουλή ως έχει, αποφάσισε να συντονίσει τη δράση του με τους φορείς που εκπροσωπούν μηχανικούς και να κινητοποιήσει τους Αρχιτέκτονες.

Το «μίνι ασφαλιστικό», όσον αφορά τις ρυθμίσεις σχετικά με το ΤΣΜΕΔΕ, πρέπει να αποσυρθεί αν δεν ικανοποιηθούν οι παρακάτω ελάχιστες απαιτήσεις:

- Να ενσωματωθεί ο ισχύων τρόπος υπολογισμού της Κύριας Σύνταξής μας και να θεσμοθετηθεί σύμφωνα με την αμετάκλητη απόφαση 256/2005 του Συμβουλίου Επικρατείας (ΣτΕ), που προβλέπει διαμόρφωση της Κύριας Σύνταξης του ΤΣΜΕΔΕ στα 1.154,00 €, για το 2005 (1.200,00 € για το 2006).

-Να θεσμοθετηθεί ρητά ο τρόπος αναπροσαρμογής της Σύνταξης (όχι στην αρμοδιότητα Υπουργού και ΤΣΜΕΔΕ μόνο).

-Να ορισθεί το ύψος των παροχών για την Ειδική Προσαύξηση των μονοσυνταξιούχων, υπολογιζόμενο στο ανωτέρω ποσό, προσαυξημένο επί 1,33.

- Να καταργηθεί ο διαχωρισμός νέων – παλιών ασφαλισμένων (αλλά και των νέων μεταξύ τους σε πλήθος κατηγοριών), με ενιαία σύνταξη, και να καταργηθεί το απαράδεκτο «ανταποδοτικό» καθεστώτος των κατηγοριών για τους μετά την 01.01.1993 ασφαλισμένους, χωρίς οικονομική επιβάρυνση των νέων συναδέλφων.

- Να καταργηθούν όλες οι διατάξεις που σχετίζονται με την αύξηση των εισφορών.

- Να θεσμοθετηθεί η πλήρης απαλλαγή από εισφορές των στρατευμένων και των μεταπτυχιακών σπουδαστών.

- Να θεσμοθετηθεί η κρατική συμμετοχή (τριμερής συμμετοχή).

- Να θεσμοθετηθεί η εργοδοτική εισφορά και στους κλάδους Μηχανικών του ιδιωτικού τομέα.

- Να καθοριστούν τα όρια συνταξιοδότησης στα 55 χρόνια για τις γυναίκες και στα 60 για τους άνδρες.

- Να διασφαλισθεί ο Κλάδος Ειδικών Παροχών (Κλάδος Προνοιακών Παροχών), χωρίς γενικόλογες αναφορές και παραπομπή του σε Υπουργικές αποφάσεις, που περιλαμβάνονται στο Ν/Σ, με κίνδυνο να μη λειτουργήσει ποτέ στην πράξη.

- Διασφάλιση και διάφανη διαχείριση της περιουσίας των Αποθεματικών του Ταμείου και περιστολή της εισφοροδιαφυγής.

Αν η Κυβέρνηση προωθήσει το Ν/Σ στην Ολομέλεια, χωρίς τις πιο πάνω τροποποιήσεις, το Δ.Σ. του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ καλεί την Δ.Ε. του ΤΕΕ και το Δ.Σ. του ΤΣΜΕΔΕ, να επανέλθει με επιμονή στο θέμα και να ασκήσει δυναμικές πιέσεις με κινητοποιήσεις και δράσεις.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου θα πάρει πρωτοβουλίες ενεργοποιώντας τους Αρχιτέκτονες και θα συμμετέχει σε πρωτοβουλίες των φορέων των Διπλωματούχων Μηχανικών, με στόχο την διεύρυνση του μετώπου προάσπισης και προώθησης των ασφαλιστικών μας δικαιωμάτων.

Είμαστε στην διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω πληροφορία και αναλυτικότερη ενημέρωση.


Για το Διοικ. Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Π. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Γ. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ


Αρχή σελίδας