Επαγγελματικά Δικαιώματα

 

Α.Π. 35398, Αθήνα 16 Ιανουαρίου 2007

 

Προς
Τον Αρχιτέκτονα
Β. Ρίτη.
Ανδρέου Λόντου 15

25100 ΑΙΓΙΟ

 

Θέμα: Επαγγελματικά Δικαιώματα

 

 

Σύμφωνα με τον Ν. 4663/1930 και την Ε. 32284/1961 ερμηνευτική εγκύκλιο της Γενικής Διεύθυνσης Οικισμού έχουν απεριόριστα δικαιώματα συντάξεως και υπογραφής αρχιτεκτονικών μελετών και επιβλέψεων.

Τα δικαιώματα των Αρχιτεκτόνων περιορίζονται στις ειδικές κατασκευές (στατικά) - χωρίς όμως να αφαιρείται το δικαίωμα υπογραφής – όταν στην κατασκευή προβλέπονται πεδιλοδοκοί, κελυφωτές με μεγάλα ανοίγματα, ξύλινες κατασκευές με ανοίγματα πάνω από 8 μ.

Στις περιπτώσεις που γίνονται τέτοιες ειδικές κατασκευές χρειάζεται συνυπογραφή από Πολιτικό Μηχανικό.

Επίσης δικαιώματα σύνταξης και υπογραφής μελετών απλών εγκαταστάσεων όταν το σύνολο της δαπάνης δεν είναι μεγαλύτερο  του ποσού των 3000 E (1.000.000 δρχ), (Π.Δ 905) 1975 ΦΕΚ 287 Α και η θέρμανση δεν υπερβαίνει τις 40.000 θερμομονάδες.


Για το Διοικ. Συμβούλιο  

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Π. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Γ. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

 

Αρχή σελίδας