Καταγγελία σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας της Ε.Π.Α.Ε. Ν. Ζακύνθου

 

Α.Π. 35374, Αθήνα 10 Οκτωβρίου 2006

Προς
Το Νομάρχη Ζακύνθου
κ. Διον. Γάσπαρο
Διοικητήριο
29100 ΖΑΚΥΝΘΟΣ

Κοινοποίηση:
1) Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Ν. Ζακύνθου
2) Τ.Ε.Ε. Τμήμα Ζακύνθου
3) Συλ. Διπλωματούχων Μηχανικών Ζακύνθου.
4) Τ.Ε.Ε. Τμήμα Δυτικής Ελλάδας

 

ΘΕΜΑ: Καταγγελία σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας της Ε.Π.Α.Ε. Ν. Ζακύνθου.

Κύριε Νομάρχη,

Από καιρού λαμβάνουμε αναφορές του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Ν. Ζακύνθου, σχετικά με διάφορα προβλήματα τα οποία δημιουργούνται κατά την λειτουργία της Ε.Π.Α.Ε. στον Νομό σας.

Το Δ.Σ. του ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων, απέφυγε να τοποθετηθεί στα τιθέμενα ζητήματα θεωρώντας ότι αυτά θα είχαν πρόσκαιρο χαρακτήρα.

Το γεγονός αυτό οφείλεται μεταξύ άλλων και στο ότι τα μέχρι σήμερα έγγραφα του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Ν. Ζακύνθου, είχαν την μορφή απλής αναφοράς. Αντιθέτως το τελευταίο έγγραφο αποτελεί σαφή «Καταγγελία» σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας της Ε.Π.Α.Ε..

Αυτό καθ’ αυτό το γεγονός υποδηλώνει ότι κάποια ζητήματα λειτουργίας της Ε.Π.Α.Ε. στον Νομό σας, δεν διευθετούνται με την πρέπουσα και εύλογη «καλή θέληση», από την Πρόεδρο της Ε.Π.Α.Ε.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου σε συνεδρίαση του, συζήτησε λεπτομερώς τα προβλήματα τα οποία τα οποία αναφέρονται στην καταγγελία και διαπίστωσε ότι οι θέσεις του τοπικού Συλλόγου είναι απόλυτα εναρμονισμένες με εκείνες της Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων. Το δε πλαίσιο λειτουργίας το οποίο επιδιώκει ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Ν. Ζακύνθου για τον τρόπο άσκησης του Αρχιτεκτονικού Ελέγχου από την Ε.Π.Α.Ε. νομού Ζακύνθου, αποτελεί πάγια θέση του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ.

Για τον λόγο αυτό και προς διευκόλυνση σας, στην αντιμετώπιση των ορθώς καταγγελλομένων περιστατικών από τον Τοπικό Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Ν. Ζακύνθου, σας επισυνάπτουμε αντίγραφο των θέσεων μας όπως αυτές διατυπώθηκαν στο έγγραφο μας (αρ. πρωτ.: 27967 / 3-10-2001) προς τους εκπροσώπους του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ και τις Ε.Π.Α.Ε. της χώρας με τίτλο: «Πλαίσιο θέσεων για την λειτουργία των Αρχιτεκτονικών Επιτροπών».

Πέραν όμως από αυτό σας υπενθυμίζουμε ότι:

Α) Το νομικό πλαίσιο της λειτουργίας των Ε.Π.Α.Ε. είναι σαφώς προσδιορισμένο.

Β) Η Ε.Π.Α.Ε. είναι θεσμοθετημένο όργανο, οι δε εκπρόσωποί του είναι όλοι αρχιτέκτονες μέλη του Τ.Ε.Ε. και του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ.

Γ) Ο ρόλος του Προέδρου είναι καθαρά συντονιστικός, οι αποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφία και μόνον σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

Δ) Οι εκπρόσωποι του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ και του Τ.Ε.Ε. εκπροσωπούν τα θεσμοθετημένα αυτά όργανα και κατά συνέπεια για σοβαρά θέματα μπορούν και πρέπει να ζητούν την γνώμη των φορέων που εκπροσωπούν.

Ε) Ο τρόπος λειτουργίας και άσκησης του Αρχιτεκτονικού Έλεγχου από τις Ε.Π.Α.Ε. προσδιορίζεται με σαφήνεια τόσο από το αρθ. 3 της Απόφασης 31252/1530/87 (ΦΕΚ 482/δ/29-5-87) όσο και από την εγγ. 36222/7/7/92

Επειδή

Τα προβλήματα στην ομαλή λειτουργία της Ε.Π.Α.Ε οφείλονται κατά κύριο λόγο στην ανάρμοστη, αγενή, προσβλητική και αυταρχική συμπεριφορά της Προέδρου, της οποίας είσαστε Προϊστάμενος.

Παρακαλούμε

Να γίνουν οι απαραίτητες συστάσεις για να λειτουργεί η Ε.Π.Α.Ε. Ζακύνθου σύμφωνα με την παράγραφο 5 εγγ. 36222/7/7/92

 «5. Ο όλος διάλογος προφορικός ή γραπτός είναι αυτονόητο ότι θα γίνεται σε κλίμα συναδελφικό, με σεβασμό στην προσωπικότητα και την άποψη των διαλεγομένων με διάθεση για κατανόηση και σε πλαίσιο αμοιβαίας εμπιστοσύνης.».

Σε περίπτωση κατά την οποία η κατάσταση δεν διορθωθεί και μας γίνουν νέες καταγγελίες από του εκπροσώπους μέλη μας στην Ε.Π.Α.Ε. Ζακύνθου ή από το Τ.Ε.Ε. και τον τοπικό Σύλλογο Αρχιτεκτόνων, θα βρεθούμε στην δυσάρεστη θέση να σας ζητήσουμε την αντικατάσταση της Προέδρου.

 

Για το Διοικ. Συμβούλιο 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Π. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Γ. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

 

Αρχή σελίδας