Συγκρότηση Επιτροπών ΤΕΕ για συνεργασία με Πολεοδομίες

 

Α.Π. 35324, Αθήνα 17 Οκτωβρίου 2006

Προς
Τον Πρόεδρο του ΤΕΕ
κ. Γιάννη Αλαβάνο
Καρ. Σερβίας 4
10562 ΑΘΗΝΑ

Θέμα: Συγκρότηση Επιτροπών ΤΕΕ για συνεργασία με Πολεοδομίες

Συνάδελφε Πρόεδρε

Ευχαριστούμε για την από 19.09.06 πρόσκληση που μας απευθύνατε, σχετικά με την συγκρότηση επιτροπών ανά Πολεοδομική Υπηρεσία σε όλη την χώρα.

Ο ΣΑΔΑΣ-Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων, έχει επανειλημμένα ασχοληθεί με το θέμα στα όργανά του και έχει εκφράσει τις απόψεις του και δημόσια.

Όπως είναι πασιφανές, πρόκειται για ένα εξαιρετικής σημασίας ζήτημα που αφορά συντριπτικό ποσοστό των συναδέλφων και ασφαλώς χρήζει άμεσης και ουσιαστικής αντιμετώπισης.

Ένα όργανο, κάπως σαν το προτεινόμενο στην επιστολή σας, θα μπορούσε να δράσει καταλυτικά τόσο συμβουλευτικά όσο και ελεγκτικά στο σημερινό χαώδες τοπίο των Πολεοδομικών Υπηρεσιών, διευκολύνοντας τους συναδέλφους ένθεν κακείθεν του «πάγκου» στην ομαλή και επιτυχή διεκπεραίωση των καθηκόντων τους επ’ ωφελεία τελικά του καλώς εννοούμενου «δημοσίου συμφέροντος».

Πλην όμως, όπως σίγουρα αντιλαμβάνεστε, μια δράση αυτής της εμβέλειας, δεν είναι δυνατόν να λειτουργήσει καν, εάν δεν είναι αποτέλεσμα ενδελεχούς ανάλυσης, σχεδιασμού και προγραμματισμού, σε άμεση συνεργασία πάντα με τους κλαδικούς φορείς των εμπλεκομένων ειδικοτήτων.

Πέραν των προαναφερομένων, αντιλαμβάνεστε ασφαλώς ότι είναι πρακτικά αδύνατο για τον ΣΑΔΑΣ - Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων, να ενημερώσει τα αντίστοιχα τμήματά του και τους τοπικούς Συλλόγους Πανελλαδικά, εντός των χρονικών ορίων που τίθενται στο έγγραφό σας.

Τέλος, οφείλουμε να επισημάνουμε ότι η χρονική στιγμή που επελέγη, για την εκκίνηση της συγκεκριμένης δράσης, ένα μόλις μήνα προ των εκλογών του ΤΕΕ και με δεδομένη την αδυναμία ουσιαστικής παρέμβασης, με την σημερινή της μορφή, είναι δυνατόν να εκληφθεί από τους κακοπροαίρετους ως προεκλογικό πυροτέχνημα, σχηματίζοντας εικόνα τελικά άδικη για την Προεδρία σας και αποδυναμώνοντας το όλο εγχείρημα.

Ο ΣΑΔΑΣ Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων μπορεί και θέλει να συμβάλει εποικοδομητικά, τόσο στον σχεδιασμό όσο και την πραγματοποίηση του εγχειρήματος αυτού.

Για τον λόγο αυτό ζητάμε να ορίσετε συνάντηση μαζί μας, το συντομότερο δυνατόν που σίγουρα θα αποδειχθεί τουλάχιστον χρήσιμη, για την προώθηση της συγκεκριμένης δράσης.

 

Συναδελφικά

Για το Διοικ. Συμβούλιο 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Π. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Γ. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

 

Αρχή σελίδας