Ξενία Ιωαννίνων

 

Α.Π. 34966, Αθήνα 31 Μαΐου 2006

Π ρ ο ς
Τα ΜΜΕ και Ημερήσιο Τύπο
Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ


Θέμα: Ξενία Ιωαννίνων

Με μεγάλη μας θλίψη πληροφορηθήκαμε, ότι ένα ακόμη σημαντικό κτίριο της σύγχρονης αρχιτεκτονικής μας κληρονομιάς, κατεδαφίστηκε.

Παρά τη συστηματική μας προσπάθεια να πείσουμε, κατ’ αρχήν την ηγεσία του Ε.Ο.Τ. και των Ελληνικών Τουριστικών Ακινήτων και στη συνέχεια το Υπουργείο Πολιτισμού και με την προσφυγή μας, το Συμβούλιο Επικρατείας, δεν κατέστη δυνατό να «σώσουμε» ένα ακόμη μνημείο της σύγχρονης αρχιτεκτονικής.

Το Ξενία Ιωαννίνων, έργο του αρχιτέκτονα Φίλιππου Βώκου, μελετήθηκε και οικοδομήθηκε το 1959 από την υπηρεσία μελετών του Ε.Ο.Τ., προϊστάμενος της οποίας ήταν ο Άρης Κωνσταντινίδης. Το κτίριο, ακολουθούσε μια αυστηρή λογική ένταξης στον αστικό ιστό και αποτελούσε για το κέντρο των Ιωαννίνων, σημαντικό χώρο πρασίνου. Την περίοδο εκείνη (1957-1967) οικοδομήθηκαν τα περισσότερα Ξενία, που έως σήμερα αποτελούν την σημαντικότερη αρχιτεκτονική ενότητα δημοσίων κτιρίων, μεταπολεμικά.

Ήδη με έγγραφό μας, από την 11.06.2003, προτείναμε στο Υπουργείο Πολιτισμού, τον χαρακτηρισμό τους ως διατηρητέα κτίρια και ζητούσαμε την προστασία των Ξενία αυτής της περιόδου, με συγκεκριμένη λίστα που περιλαμβάνει και το Ξενία Ιωαννίνων. Αναγνωρίζουμε βεβαίως, ότι η διατήρηση μιας τέτοιας μονάδας προϋποθέτει την οικονομική της βιωσιμότητα, κάτι που ισχύει για όλες τις μονάδες Ξενία. Για το λόγο αυτό προτείναμε, με το προηγούμενο έγγραφό μας, την σύσταση ενός δικτύου Ξενία, πάνω σε μια σύγχρονη βάση λειτουργίας, που θα εξασφάλιζε την οικονομική απόδοση των μονάδων, που θα ενταχθούν στο δίκτυο αυτό. Θεωρούμε ότι μέσα από αυτό το πρίσμα θα έπρεπε να εξεταστεί και η περίπτωση του Ξενία Ιωαννίνων, με ενδεχόμενη ένταξή του στο δίκτυο που προτείνουμε, όπως άλλωστε υποστηρίξαμε στην ημερίδα που οργάνωσαν στα Ιωάννινα το ΤΕΕ - Τμήμα Ηπείρου και το Οικονομικό Επιμελητήριο - Τμήμα Ηπείρου (06.11.2004), για το συγκεκριμένο θέμα.

Ο ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων διαπιστώνει ότι το Υπουργείο Πολιτισμού, αδυνατεί να ανταποκριθεί στο ρόλο του και να υπερασπιστεί τη σύγχρονη πολιτιστική μας κληρονομιά. Θεωρεί ότι η καταστροφή του Ξενία, με την ταυτόχρονη άλωση του σημαντικού αυτού ελεύθερου χώρου της πόλης των Ιωαννίνων, λειτουργεί κατά του δημοσίου συμφέροντος, διαγράφει και εξαφανίζει σημαντικό δείγμα της σύγχρονης ιστορίας μας και της συλλογικής μας μνήμης, διαγράφει το μέλλον μας.


Για το Διοικ. Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Π. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Γ. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ


Αρχή σελίδας