Προσφυγή στο ΣτΕ, για το Συγκρότημα «Μύλος Χατζηγιαννάκη  - Αλτιναλμαζή» στην οδό Ανδρέου Γεωργίου 56 - Θεσσαλονίκη, φερόμενης ιδιοκτησίας Περιβαλλοντική Δράση Α.Ε.

Α.Π.34837, Αθήνα 14 Απριλίου 2006

 

Π ρ ο ς:
Το ΥΠΠΟ
α) Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων Κεντρικής Μακεδονίας
Ηροδότου 17 – 54009 Θεσσαλονίκη
β) Δ/νση Νεώτερης και Σύγχρονης Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς
Ερμού 17 – 10186 Αθήνα
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης
Δ/νση Πολεοδομίας
Τμήμα έκδοσης αδειών
Μανουσογιαννάκη 6 – 546201 Θεσσαλονίκη

 

Θέμα:  Προσφυγή στο ΣτΕ, για το Συγκρότημα «Μύλος Χατζηγιαννάκη  - Αλτιναλμαζή»
στην οδό Ανδρέου Γεωργίου 56 - Θεσσαλονίκη, φερόμενης ιδιοκτησίας
Περιβαλλοντική Δράση Α.Ε.

Σας ενημερώνουμε ότι, ο ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων, μέσω του πληρεξούσιου δικηγόρου του κ. Β. Κωστόπουλου, την 27 Φεβρουαρίου 2006 κατέθεσε ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας (Ε’ Τμήμα), αίτηση κατά του Υπουργού Πολιτισμού, με την οποία ζητείται η ακύρωση της υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΝΣΑΚ/109616/2827 της 27.12.2005, απόφασης του Υφυπουργού Πολιτισμού «Μη χαρακτηρισμός ως μνημείων 7 κτιρίων και του μηχανολογικού εξοπλισμού του Συγκροτήματος «Μύλος Χατζηγιαννάκη Αλτιναλμαζή», που βρίσκεται επί της οδού Ανδρέου Γεωργίου 56 στην πόλη της Θεσσαλονίκης, φερόμενης ιδιοκτησίας Περιβαλλοντική Δράση Α.Ε.» και κάθε άλλης συναφούς προγενέστερης ή μεταγενέστερης πράξης ή παράλειψης της διοίκησης.

Κατόπιν τούτου, παρακαλούμε να μην προβείτε σε καμία ενέργεια κατεδάφισης κτιρίων του προαναφερόμενου Συγκροτήματος, μέχρι την έκδοση απόφασης από το Συμβούλιο της Επικρατείας.

Για περαιτέρω στοιχεία απευθυνθείτε στα γραφεία μας, Κλάδου & Βρυσακίου 15, 105 55 Αθήνα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Π. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Γ. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ


Αρχή σελίδας