Ορισμός εκπροσώπου

 

Α.Π. 34755, Αθήνα 6 Απριλίου 2006

Π ρ ο ς
Το ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
Καρ. Σερβίας 4
10248 Αθήνα

Θέμα : Ορισμός Εκπροσώπου

Σε απάντηση του με αριθ. πρωτ. 7645/24.3.2006 εγγράφου σας, μετά την σύσκεψη με θέμα «Η ασφάλεια των κατασκευών και ο νόμος για τις Οικοδομικές Άδειες», σας γνωρίζουμε ότι εκπρόσωπος του Συλλόγου μας, για τη διατύπωση βασικών κατευθύνσεων του Θεσμικού Πλαισίου των Ιδιωτικών Έργων και μεταξύ αυτών την επεξεργασία προτάσεων για το ΜΗ.ΚΙ.Ε. και τις Αμοιβές Μελετών Ιδιωτικών Έργων, σε συνεργασία και με τη Μόνιμη Επιτροπή Ιδιωτικών Έργων, ορίζεται ο συνάδελφος :

Γιώργος Διαμαντόπουλος (τηλ. 210.7645496, fax : 210.7251688), Γενικός Γραμματέας του Δ.Σ. του ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων.

 

Για το Διοικ. Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Π. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Γ. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ


Αρχή σελίδας