Συνεργασία ΥΠΕΧΩΔΕ και ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων

 

Α.Π. 34725, Αθήνα 21 Μαρτίου 2006

Προς
Τον Υφυπουργό ΥΠΕΧΩΔΕ
Κο Θεμ. Ξανθόπουλο
Αμαλιάδος 17
11523 ΑΘΗΝΑ

Θέμα: «Συνεργασία ΥΠΕΧΩΔΕ και ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων»

Κύριε Υφυπουργέ

Με την υπ’ αριθμ. Α.Π. 34399/23-01-2006 επιστολή μας, σας ζητήσαμε συνάντηση για να εξετάσουμε τα θέματα που αφορούν, το πλαίσιο διεξαγωγής των Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών.

Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε σχετικά.

Για το Διοικ. Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Π. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Γ. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

 


Αρχή σελίδας