Συνεργασία ΥΠΠΟ και ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων

Α.Π. 34724, Αθήνα 21 Μαρτίου 2006

Προς

Τον Υπουργό ΥΠΠΟ
Κο Γ. Βουλγαράκη
Μπουμπουλίνας 20-22
10682 Αθήνα

Θέμα: «Συνεργασία ΥΠΠΟ και ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων»

Κύριε Υπουργέ

Με την υπ’ αριθμ. Α.Π. 34578/27-02-2006 επιστολή του Προέδρου του ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων, σας ζητήσαμε συνάντηση για να εξετάσουμε τα θέματα που αφορούν τη συνεργασία μας.

Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε σχετικά.

Για το Διοικ. Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Π. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Γ. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ


Αρχή σελίδας