Επείγουσα συνάντηση και ενέργειες για αμοιβές

 

Α. Π. 34702, Αθήνα 17 Μαρτίου 2006

ΕΠΕΙΓΟΝ

ΠΡΟΣ:

Τον Πρόεδρο του ΤΕΕ κον Γ. Αλαβάνο
Καραγεώργη Σερβίας 4
10562 Αθήνα
Κοινοποίηση : κα Βιβή Μπάτσου και κα Μάρθα Χουσιανάκου

Θέμα : Επείγουσα συνάντηση και ενέργειες για αμοιβές.

Κύριε Πρόεδρε και αγαπητέ συνάδελφε

Παρ’ όλες τις κοινές μας προσπάθειες και την κινητοποίηση του ΤΕΕ ως κοινής έκφρασης και συνισταμένης όλων μας, προς τον Υφυπουργό ΠΕΧΩΔΕ κ. Ξανθόπουλο, ακόμα δεν έχει τελειώσει το θέμα του κανονισμού προεκτιμώμενων αμοιβών για τις χωροταξικές- ρυθμιστικές μελέτες (κατηγορία 1) και πολεοδομικές - ρυμοτομικές μελέτες (κατηγορία 2).

Σημειώνουμε ότι το ΤΕΕ έχει υποβάλλει έγκαιρα, από τον Ιούλιο του 2005, πρόταση κανονισμού που από κοινού επεξεργαστήκαμε και κοινοποιήσαμε και στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΧΩΔΕ. Όπως έχουμε πληροφορηθεί από πλευράς ΤΕΕ, ο κος Υφυπουργός ζήτησε την σύσταση επιτροπής στην Γενική Διεύθυνση Πολεοδομίας για να εισηγηθεί σ’ αυτόν πρόταση. Στην επιτροπή αυτή συμμετέχει το ΤΕΕ με εκπροσώπους του.

Στο μεταξύ, όπως γνωρίζετε, έχουν υποβληθεί πολλές διαμαρτυρίες και εκκρεμούν ενστάσεις στους συλλόγους μας και στο ΤΕΕ, γραπτές και προφορικές, γι’ αυτά που συμβαίνουν σήμερα στο πεδίο των προκηρύξεων των μελετών.

Κατά συνέπεια και επειδή α) δεν έχουμε επίσημη ενημέρωση για τις εργασίες της επιτροπής και β) η χρονική παράταση της εκκρεμότητας που δημιούργησε η πρώτη απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ σε σχέση με την ‘πολεοδομία-χωροταξία’ δημιουργεί καθημερινά σοβαρότατες παρενέργειες εις βάρος των μελετητών – μελών μας και του σχεδιασμού γενικότερα, σας παρακαλούμε για μια επείγουσα κοινή συνάντηση ενημέρωσης από τους εκπροσώπους σας.

Η συνάντηση αυτή πρέπει να γίνει εντός των προσεχών ημερών (δηλαδή μέχρι τέλους αυτής της εβδομάδας) ώστε να μπορέσουμε να συντονιστούμε και να προωθήσουμε έγκαιρα την επίλυση αυτού του ζωτικού και κρίσιμου, για τον κλάδο των αρχιτεκτόνων- πολεοδόμων- χωροτακτών, ζητήματος.

Με εκτίμηση και συναδελφικούς χαιρετισμούς

 

Ο Πρόεδρος του ΣΑΔΑ - ΠΕΑ
Π. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Ο Πρόεδρος του ΣΕΠΟΧ
Η. ΜΠΕΡΙΑΤΟΣ

 


Αρχή σελίδας