Συνάντηση Επιτροπής Νέων Αρχιτεκτόνων

 

Α.Π. 34581, Αθήνα 28 Φεβρουαρίου 2006

Προς
Το Ενημερωτικό Δελτίο του ΤΕΕ
Καρ. Σερβίας 4
10562 ΑΘΗΝΑ

Θέμα: «Συνάντηση Επιτροπής Νέων Αρχιτεκτόνων»

Η Επιτροπή Νέων Αρχιτεκτόνων του ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων, που συγκροτήθηκε στις 27 Ιανουαρίου 2006, θα πραγματοποιεί τακτικές συναντήσεις, την τελευταία Παρασκευή κάθε μήνα (ήτοι επόμενη συνάντηση: 31 Μαρτίου 2006) στις 7.00 μ.μ., στα γραφεία του Συλλόγου, Βρυσακίου 15 και Κλάδου, στο Μοναστηράκι,.


Για το Διοικ. Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Π. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Γ. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

 


Αρχή σελίδας