Ορισμός εκπροσώπου στην υπό σύσταση «Εθνική Συμβουλευτική Επιτροπή για θέματα Αειφόρου Κατασκευής σε Δημόσια και Ιδιωτικά Έργα»

 

Α.Π. 34531, Αθήνα 7 Απριλίου 2006

Προς
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Σχολή Χημικών μηχανικών
Μονάδα Περιβαλλοντικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
Ηρώων Πολυτεχνείου 9
15773 ΑΘΗΝΑ

Θέμα: «Ορισμός εκπροσώπου στην υπό σύσταση «Εθνική Συμβουλευτική Επιτροπή για θέματα Αειφόρου Κατασκευής σε Δημόσια και Ιδιωτικά Έργα»

Σε απάντηση της από 3.02.2006 επιστολή σας, σας γνωρίζουμε ότι εκπρόσωπος του Συλλόγου μας, στην «Εθνική Συμβουλευτική Επιτροπή για θέματα Αειφόρου Κατασκευής σε Δημόσια και Ιδιωτικά Έργα» ορίζεται ο συνάδελφος:

Παναγιώτης Γεωργακόπουλος (Τηλ. και Fax: 210-5776148), Πρόεδρος του Δ.Σ του ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων.

 

Για το Διοικ. Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Π. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Γ. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ


Αρχή σελίδας