Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος

 

Α.Π.34527, Αθήνα 16 Φεβρουαρίου 2006

Προς
Το ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
Καρ. Σερβίας 4
10562 Αθήνα

Κοινοποίηση : Γραφείο Εξετάσεων Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος,
Υπόψη κυρίας Αικατ. Τραντάλη

Θέμα : «Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος»

Αξιότιμε κύριε πρόεδρε,

Κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων της 15.2.2006 ετέθη υπ’ όψιν μας η αίτηση της κυρίας Daria Cornea, αρχιτέκτονος μηχανικού ΕΜΠ, μέλος του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ, να παρέμβουμε προς το ΤΕΕ για να υποστηρίξουμε την αίτησή της να λάβει μέρος στις εξετάσεις για την Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος την οποία έθεσε υπ’ όψιν σας στις 27 Ιανουαρίου 2006.

Η ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. του Συλλόγου μας αφού μελέτησε τα στοιχεία της υπόθεσης της συναδέλφου Daria Cornea, είναι να υποστηρίξει την αίτησή της προς το ΤΕΕ και να συμμετάσχει στις εξετάσεις για Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος αφού έχει υποβάλλει τα δικαιολογητικά της, κατόπιν απόφασης της Διοικούσας Επιτροπής, στην οποία παλιότερα είχαν υποβληθεί παρόμοιες αιτήσεις και είχε αποφασίσει θετικά ερμηνεύοντας το Π.Δ. 512/91.

Η συνάδελφος διαμένει στην Ελλάδα 10 χρόνια, έχει παντρευτεί Έλληνα υπήκοο και κάτοικο Αθηνών και είναι μητέρα ενός παιδιού.

Με τιμή

Για το Διοικ. Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Τ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Γ.ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

 


Αρχή σελίδας