Ακίνητο «98 β – επί της αδιεξόδου παρόδου της οδού Αδριανού στην Πλάκα» ιδιοκτησίας του κ. Ι. Κ. Καρρά

Α.Π.34521, Αθήνα 27 Φεβρουαρίου 2006

Προς
Το ΥΠΠΟ
Γραφείο Υπουργού
Κ. Γ. Βουλγαράκη

Θέμα: Ακίνητο «98 β – επί της αδιεξόδου παρόδου της οδού Αδριανού στην Πλάκα» ιδιοκτησίας του κ. Ι. Κ. Καρρά

Στις 23/01/2006, λάβαμε επιστολή, στον ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων, από τον Ι. Κ. Καρρά, Πρυτανείου 19 Πλάκα 10556, αναφερόμενη στο παραπάνω θέμα, με επισυναπτόμενο το από 11/10/2005, υπόμνημα του κ. Β. Κ. Δωροβίνη, προς τον Υφυπουργό Πολιτισμού.

Το υπόμνημα αυτό αναφέρει τα παρακάτω στοιχεία – έγγραφα, τα οποία δεν μας κοινοποιήθηκαν :

  1. Την έκθεση της κ. Αλεξάνδρας Καρύδη
  2. Την έκθεση – αντίκρουση αναφορών κ. Ι. Κίζη
  3. Άρθρο του Πέτρου και της Μαρίνας Κουφοπούλου στο Ε.Δ. του ΤΕΕ
  4. Φωτογραφίες της οδού Αδριανού 98β και των γειτονικών οικιών.

Ο ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων, επειδή επιδεικνύει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για σημαντικά θέματα που αφορούν την αρχιτεκτονική κληρονομιά, παρακαλεί από τα αναφερόμενα παραπάνω έγγραφα και φωτογραφίες, να του επιδοθούν αντίγραφα, ώστε να συντάξει τεκμηριωμένη απάντηση στην ανωτέρω επιστολή του κ. Ι. Κ. Καρρά, έχοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία.

Σας γνωστοποιούμε επίσης ότι λόγω του σημαντικού ενδιαφέροντος που παρουσιάζει το θέμα. από μνημειακή και ιστορική πλευρά, διενεργήθηκε αυτοψία, στο κτίριο Μπενιζέλων και στα όμορα του, στις 11.02.2006 από πενταμελή επιτροπή του Συλλόγου, παρουσία των μελετητών, κ. Ι. Κίζη αρχιτέκτονα και της κ. Ελ. Τσακανίκα πολιτικού μηχανικού, ώστε να αποκτήσει ο Σύλλογος επίγνωση της σημερινής κατάστασης του κτιρίου καθώς και του ευρύτερου περιβάλλοντος χώρου.

 

Για το Διοικ. Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Τ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Γ.ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ


Αρχή σελίδας