Πατρότητα Αρχιτεκτονικών Μελετών

 

Α.Π. 34486, Αθήνα 7 Απριλίου 2006

Προς
Τον ΣΥΛΛΟΓΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Μητροπόλεως 4
Ρόδος

Θέμα: Πατρότητα Αρχιτεκτονικών Μελετών

Σχετ:. η από 17-2-06 επιστολή σας

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Κατανοούμε απόλυτα και προσυπογράφουμε, τόσο τις αντιρρήσεις σας όσο και τις επισημάνσεις σας, επί των απόψεων του Προέδρου της Επιτροπής Παρακολούθησης των έργων του ΤΔΠΕΑΕ, για το πως ανατίθενται και εκπονούνται οι μελέτες από τους μηχανικούς που εργάζονται στην εν λόγω υπηρεσία και για τα ζητήματα τα σχετικά με τη πατρότητα των μελετών αυτών και συγκεκριμένα, όπως αναφέρετε, ότι :

«Στις «μελέτες που παρακολουθεί η επιτροπή, «…δεν διακρίνεται κάποιο μεμονωμένο άτομο ως αρχιτέκτων μελετητής με πνευματικά ή επαγγελματικά δικαιώματα, λόγω προσωπικής δημιουργίας».

Ο προϊστάμενος κάθε τεχνικής υπηρεσίας αναθέτει εγγράφως την εκπόνηση των μελετών ή /και των επιβλέψεων ενός έργου (μαζί και της αρχιτεκτονικής μελέτης) σε συγκεκριμένο μηχανικό κάθε φορά, που έχει και την ευθύνη. Το όνομα του μηχανικού αυτού και η ειδικότητά του πρέπει να αναγράφονται στα σχέδια κα άλλα έγγραφα που συνοδεύουν τη μελέτη. Ο μελετητής έχει και την πατρότητα της αρχιτεκτονικής σύλληψης, αφού η αρχιτεκτονική δημιουργία, από την ίδια τη φύση της αποτελεί προσωπική δημιουργία. Αυτό ισχύει και όταν το έργο είναι καρπός στενής συνεργασίας δύο αρχιτεκτόνων, οπότε την πατρότητα την έχουν από κοινού και οι δύο.

«Οι μελέτες του γραφείου έχουν συλλογικό χαρακτήρα» Αυτό είναι δυνατόν να συμβαίνει εφ’ όσον είναι προϊόντα στενής συνεργασίας και ταυτότητας απόψεων ομάδας μελετητών, ανεξάρτητα της «ιεραρχημένης δομής» του γραφείου ή της υπηρεσίας όπου εργάζονται.

Ασφαλώς και οι προϊστάμενοι έχουν ευθύνες ως προς τη διοίκηση και παρακολούθηση των μελετών τις οποίες θεωρούν και υπογράφουν. Δεν αφορούν όμως οι αρμοδιότητες αυτές την ιδέα μιας αρχιτεκτονικής λύσης, εκτός εάν ο προϊστάμενος είναι αρχιτέκτων και συμμετέχει στην εκπόνηση της μελέτης. Από πουθενά πάντως δεν προκύπτει ότι οι μελέτες του δημοσίου έχουν απαραίτητα συλλογικό χαρακτήρα.»

Οι επισημάνσεις σας αυτές, είναι μέσα στο πνεύμα αλλά και σύμφωνα με «το γράμμα» τόσο του Ν.2121/1993 (περί πνευματικής ιδιοκτησίας κλπ), όσο και του ισχύοντος Επαγγελματικού Κώδικα των Ελλήνων Διπλωματούχων Μηχανικών.

(Σας επισυνάπτουμε αντίγραφα των δύο αυτών Νομικών Κειμένων)

Συμφωνούμε επίσης μαζί σας, για τη σοβαρότητα των ζητημάτων πνευματικής ιδιοκτησίας των Αρχιτεκτόνων και της δεοντολογίας που πρέπει να διέπει την άσκηση του επαγγέλματός μας, είτε στον ιδιωτικό είτε στο Δημόσιο τομέα.

Με αφορμή λοιπόν το συγκεκριμένο πρόβλημα, θα προσπαθήσουμε ως ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων, αλλά και με τη δική σας συνδρομή, να κάνουμε γενικότερες παρεμβάσεις για τα ζητήματα αυτά. (Ημερίδες, έγγραφα προς όλες τις υπηρεσίες του Δημοσίου, ΟΤΑ κλπ, που αναθέτουν ή παραλαμβάνουν Αρχιτεκτονικές Μελέτες, που να υπενθυμίζουν τις ισχύουσες διατάξεις και τους κώδικες δεοντολογίας κλπ).

 

Για το Διοικ. Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Π. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Γ. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ


Αρχή σελίδας