Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στις ΕΠΑΕ

 

Α.Π. 34448, Αθήνα 2 Φεβρουαρίου 2006

 

Π ρ ο ς
Το Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ
Καρ. Σερβίας 4
10562 Αθήνα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στις ΕΠΑΕ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΑΔΑΣ - ΠΕΑ έχοντας υπόψη το Ν. 2831/2000 (ΦΕΚ 140Α της 13.06.2000) καλεί τους συναδέλφους, που επιθυμούν να εκπροσωπήσουν την Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων στις συνιστώμενες ΕΠΑΕ ανά Νομό (άρθρο 3 παρ. 2831/2000 ΦΕΚ 140 Α της 13.06.2000), και συγκεκριμένα στην Αττική, στις Β΄θμιεςΕΠΑΕ των Περιφερειών και στις πόλεις όπου δεν υπάρχει Τοπικός Σύλλογος Αρχιτεκτόνων, να συμπληρώσουν το παρακάτω δελτίο και να το αποστείλουν στα γραφεία του Συλλόγου

Δελτία εκπροσώπησης θα γίνονται δεκτά μέχρι και 10/03/2006.

Ο κατάλογος των υποψηφίων εκπροσώπων για τις ΕΠΑΕ θα διαμορφωθεί από το ΔΣ, ενώ η τελική επιλογή θα πραγματοποιηθεί με κλήρωση, μεταξύ των προεπιλεγέντων.

Καλούνται οι Σύλλογοι και τα τμήματα της Ένωσης να συμβάλλουν στη διαδικασία αυτή, ώστε να υπάρξει ανανέωση των εκπροσωπήσεων του κλάδου και ισχυρή παρουσία των αρχιτεκτόνων στις υπό ανασύσταση επιτροπές.

Σημειώνεται πως, προϋπόθεση για τη συμμετοχή στην πρωτοβάθμια ΕΠΑΕ είναι η συμπλήρωση δέκα (10) χρόνων από την κτήση πτυχίου ή οκτώ (08) χρόνων και διάκριση σε έναν (01) τουλάχιστον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό και στην δευτεροβάθμια ΕΠΑΕ η συμπλήρωση δώδεκα (12) χρόνων από την κτήση πτυχίου ή (10) χρόνων και η διάκριση σε ένα (01) τουλάχιστον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό.

Επίσης απαραίτητη προϋπόθεση συνιστά η αποστολή βιογραφικού σημειώματος, το οποίο να ανταποκρίνεται στο σκοπό της συγκεκριμένης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

 

Για το Διοικ. Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Π. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Γ. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

 


Αρχή σελίδας