Συνεργασία ΥΠΕΧΩΔΕ και ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων


Α.Π. 34399, Αθήνα 23 Ιανουαρίου 2006

Προς
Τον Υφυπουργό ΥΠΕΧΩΔΕ
Κο Θεμ.Ξανθόπουλο
Αμαλιάδος 17
11523 ΑΘΗΝΑ

Θέμα: «Συνεργασία ΥΠΕΧΩΔΕ και ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων»

Ο ΣΑΔΑΣ - Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων έχει επεξεργαστεί αναλυτικά ένα νέο πλαίσιο διεξαγωγής των Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών. Επίσης εκκρεμεί ο καθορισμός (όπως προβλέπει ο Νόμος) των μελετών που θα πραγματοποιούνται αποκλειστικά με Αρχιτεκτονικούς Διαγωνισμούς.

Κύριε Υφυπουργέ,

Ζητάμε συνάντηση για να σας καταθέσουμε τις θέσεις μας και να ανταλλάξουμε απόψεις μαζί σας.

 

Για το Διοικ. Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Π. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Γ. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ


Αρχή σελίδας