Συνεργασία ΥΠΠΟ και ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων

Α.Π. 34398, Αθήνα 23 Ιανουαρίου 2006

Προς
Τον Υφυπουργό ΥΠΠΟ
Κο Π. Τατούλη
Μπουμπουλίνας 20-22
10682 Αθήνα

Θέμα: «Συνεργασία ΥΠΠΟ και ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων»

Ο ΣΑΔΑΣ - Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων και το Υπουργείο Πολιτισμού τα τελευταία χρόνια, είχαν διαμορφώσει ένα σταθερό πλαίσιο συνεργασίας κυρίως μέσα από το Δίκτυο Αρχιτεκτονικής.

Κοινός στόχος η προώθηση πολιτιστικών δράσεων, με άξονα την αρχιτεκτονική δημιουργία, την αρχιτεκτονική κληρονομιά και το ρόλο της στην εξέλιξη της κοινωνίας.

Δυστυχώς όμως για ενάμισι περίπου χρόνο, απενεργοποιήσατε το Δίκτυο Αρχιτεκτονικής και ουδεμία άλλη συνεργασία και δράση έχετε προκρίνει.

Κύριε Υφυπουργέ,

Ζητάμε άμεσα συνάντηση, για να σας καταθέσουμε ένα νέο πλαίσιο δράσης και συνεργασίας μαζί σας

 

Για το Διοικ. Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Τ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Γ.ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ


Αρχή σελίδας