Αρχοντικό Μπενιζέλων στην Πλάκα

Α.Π. 34333, Αθήνα 16 Ιανουαρίου 2006

Προς
Την Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών
Αγ. Φιλοθέης 21
10556 Αθήνα


Θέμα : Αρχοντικό Μπενιζέλων στην Πλάκα

Επειδή ο ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων σας έχει εκφράσει το έντονο ενδιαφέρον του για το παραπάνω χαρακτηρισμένο σημαντικό κτίριο ως ιστορικό και διατηρητέο και επειδή έλαβε γνώση ότι υπάρχει ολοκληρωμένη Αρχιτεκτονική και Στατική μελέτη, καθώς και τα συναφή τεύχη, που έχουν εκπονηθεί από τον αρχιτέκτονα Ι. Κίζη και τη στατικό Ελ. Τσακανίκα, σας παρακαλούμε, λόγω του επείγοντος του θέματος, να μας χορηγήσετε το συντομότερο δυνατόν, μια πλήρη σειρά των σχεδίων της μελέτης καθώς και των τευχών που τη συνοδεύουν.

Τούτο το θεωρούμε απαραίτητο ώστε να έχουμε σαφή γνώση για την αποκατάσταση του σημαντικότατου αυτού ιστορικού κτιρίου.

 

Για το Διοικ. Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Τ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Γ.ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ


Αρχή σελίδας