Προβλήματα στην έκδοση οικοδομικών αδειών μετά την κατάθεση του Σχεδίου Νόμου «Φ.Π.Α. στις νέες οικοδομές, μεταβολές στη φορολογία κεφαλαίου και άλλες διατάξεις»

 

Α.Π. 34261, Αθήνα 20 Δεκεμβρίου 2005

Προς

1. Τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Παυλόπουλο
2. Τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας κ. Αλογοσκούφη
3. Τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ κ. Σουφλιά
4. Τον Υφυπουργό ΥΠΕΧΩΔΕ κ. Στ. Καλογιάννη
5. Τον Γεν. Γραμματέα Υπουργείου Εσωτερικών κ. Β. Ανδρονόπουλο
6. Τον Γεν. Γραμματέα ΥΠΕΧΩΔΕ κ. Δ. Κατσιγιάννη
7. Την Διεύθυνση Οικοδομικών και Κτιριοδομικών Κανονισμών (Δ.Ο.Κ.Κ.)
8. Σώμα ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης

Κοινοποίηση:

Πολεοδομικά Γραφεία της Χώρας
Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ

Θέμα: Προβλήματα στην έκδοση οικοδομικών αδειών μετά την κατάθεση του Σχεδίου Νόμου «Φ.Π.Α. στις νέες οικοδομές, μεταβολές στη φορολογία κεφαλαίου και άλλες διατάξεις»

Οι εξαγγελίες του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας περί επιβολής Φ.Π.Α. στις νέες οικοδομές, δημιούργησαν κατά το τελευταίο εξάμηνο του 2005 μια μεγάλη κινητικότητα στην παραγωγή μελετών ιδιωτικών έργων με στόχο να προλάβουν την έναρξη ισχύος του αναμενόμενου νομοσχεδίου και την καταβολή του Φ.Π.Α.

Συνέπεια αυτών ήταν η συσσώρευση τεράστιου αριθμού φακέλων στα Πολεοδομικά Γραφεία της χώρας. Η διαπιστωμένη αδυναμία των Πολεοδομικών γραφείων με την ελλειπή στελέχωση προσωπικού και την έλλειψη μηχανοργάνωσης και εκσυγχρονισμού στη διαχείριση και παρακολούθηση των μελετών δημιούργησαν αναστάτωση και αδυναμία ανταπόκρισης στις απαιτήσεις.

Ιδιαίτερα όμως μετά την κατάθεση στη Βουλή του Σχ. Νόμου στις 25.11.2005 και την προβολή από τα ΜΜΕ των «πληροφοριών» για κατάθεση φακέλων και αριθμών πρωτοκόλλου που δεν τηρούσαν τις προδιαγραφές πληρότητας που προβλέπει το ΦΕΚ 795/Δ/93 αναφορικά με τον τρόπο έκδοσης οικοδομικών αδειών, οι Πολεοδομίες οδηγήθηκαν σε έκρυθμη κατάσταση.

Η μεθόδευση των εξαγγελιών, ότι το νέο νομοσχέδιο θα επιβαρύνει οικονομικά τις κατασκευές και όποιος προλάβει πρόλαβε, οδήγησε τις αξίες των κατοικιών σε πλασματικά υψηλά μεγέθη καθιστώντας την οικοδομή εργαλείο οικονομικής αφαίμαξης των πολιτών και υποχρέωσε τους μηχανικούς της χώρας, τόσο τους ελεύθερους επαγγελματίες όσο και τους υπαλλήλους των πολεοδομικών γραφείων, να υποστούν τις συνέπειες απαράδεκτων κυβερνητικών επιλογών που καταστρατηγεί κάθε κανόνα δίκαιης και ορθολογικής μεταχείρισης.

Ιδιαίτερα μετά το υπ’ αριθμ. Πρωτοκόλλου ΔΙΑΔΠ/24109/28.11.20 έγγραφο του Γεν. Γραμματέα Δημόσιας Διοίκησης, κ. Βασ. Ανδρονόπουλου προς τη Δ/νση Πολεοδομιών, επικράτησε σύγχυση η οποία είχε σαν αποτέλεσμα οι διάφορες Πολεοδομικές Υπηρεσίες να ερμηνεύουν το ΦΕΚ 795/Δ/93 περί τρόπου έκδοσης οικοδομικών αδειών με διαφορετικό τρόπο.

Επειδή ελήφθησαν αποφάσεις από την πλευρά των Διευθυντών των Πολεοδομικών Υπηρεσιών κάτω από την πίεση των ελέγχων, θα επιθυμούσαμε να γίνουν οι αναγκαίες διευκρινίσεις – οδηγίες έτσι ώστε να μην επιστρέφονται φάκελοι με το αιτιολογικό της έλλειψης βεβαιώσεων ή θεωρήσεων ήσσονος σημασίας ως προαπαιτούμενα πληρότητας, φάκελοι που έχουν κατατεθεί ακόμη και από το πρώτο εξάμηνο του έτους και βρίσκονται αυτή τη στιγμή προ της τελικής υπογραφής.

Κατά τη γνώμη μας «εγκρίσεις άλλων υπηρεσιών όπου απαιτούνται» σύμφωνα με το Π.Δ. ΦΕΚ 795/δ/93, θεωρούνται η έγκριση από το Δασαρχείο όταν το οικόπεδο είναι σε περιοχή εκτός σχεδίου, καθώς και το πρόσφατο πιστοποιητικό ιδιοκτησίας όταν το οικόπεδο είναι άρτιο στην παρέκκλιση.

Το υψόμετρο Δήμου, η προσκόμιση της Δ.Ε.Η., η βεβαίωση αρχαιολογίας δεν είναι εγκρίσεις, είναι βεβαιώσεις και δύνανται να προσκομίζονται ενώ ο φάκελος ελέγχεται στα διάφορα στάδιά του (έλεγχος Αρχιτεκτονικών, έλεγχος Στατικών, Ε.Π.Α.Ε., φορολογικά) και πάντα πριν την χορήγηση της οικοδομικής άδειας.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, σας καλούμε να μεριμνήσετε, αυτή τη δύσκολη περίοδο, για την εύρυθμη λειτουργία των Πολεοδομικών Γραφείων και την επίλυση των προβλημάτων που έχουν ανακύψει το τελευταίο χρονικό διάστημα έτσι ώστε να αντιμετωπίζονται οι πολίτες και οι μηχανικοί με σεβασμό και ευθύνη.

 

Για το Διοικ. Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Π. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Γ. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ


Αρχή σελίδας