Απαλλοτρίωση ακινήτου «98 β – επί της αδιεξόδου παρόδου της οδού Αδριανού στην Πλάκα» ιδιοκτησίας Ι. Κ. Καρρά

Α.Π. 33995, Αθήνα 14 Οκτωβρίου 2005

Π ρ ο ς
1. Τον Υπουργό Πολιτισμού
κ. Κ. Καραμανλή
2. Τον Υφυπουργό Πολιτισμού
κ. Π. Τατούλη
3. Το ΥΠΠΟ - Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο Κ.Α.Σ.

Θέμα: Απαλλοτρίωση ακινήτου «98 β – επί της αδιεξόδου παρόδου της οδού Αδριανού στην Πλάκα» ιδιοκτησίας Ι. Κ. Καρρά

Σχετικά με το παραπάνω αναφερόμενο ακίνητο και ύστερα από εμπεριστατωμένο υπόμνημα το οποίο κατατέθηκε στο Σύλλογό μας, πραγματοποιήθηκε από εκπρόσωπό μας αυτοψία στο συγκεκριμένο ακίνητο και επισημαίνουμε τα εξής:

Το θέμα αφορά στην κατασκευή ιδιόκτητου κατοικίας του κυρίου Ι. Κ. Καρρά εντός μιας κρίσιμης, από αρχαιολογική και ιστορική σημασία άποψη, θέσης στην Πλάκα.

Τα στοιχεία τα οποία περιέχει το υπόμνημα παρέχουν πλήρη και σαφή ενημέρωση για την επιχειρούμενη αυθαίρετη και παράνομη ενέργεια την οποία επιχειρεί ο εν λόγω ιδιοκτήτης.

Η άποψη αυτή ενισχύεται από την ισχυρότατη απόφαση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου της 18.4.2005 πράξη 16, η οποία αναφέρει ότι «τα νέα στοιχεία τα οποία προέκυψαν από την κατεδάφιση του παλαιού κτήματος συμπλήρωσαν τόσο την εικόνα της πορείας του Υστερο – Ρωμαϊκού τείχους όσο και τα στοιχεία της μορφολογίας του Αρχοντικού των Μπενιζέλων του οποίου επιβάλλεται η διάσωση, αποκατάσταση και ανάδειξη». Ο σκοπός αυτός μπορεί να επιτευχθεί «μόνο εφόσον το Ο.Τ. 98 Β δεν ανοικοδομηθεί. Η απελευθέρωση του ακινήτου από τα κτίσματα θα έχει ως αποτέλεσμα την ενοποίηση με το χώρο του λεγόμενου Διογενείου και την ανάδειξη του Ελληνορωμαϊκού τείχους. Θα επιτρέπει επίσης την αποκατάσταση του ανατολικού τμήματος του Αρχοντικού των Μπενιζέλων και την ανάδειξη του συνολικά με τον αύλιο χώρο και το ελαιοτριβείο».

Η απόφαση αυτή ελήφθη κατόπιν αυτοψίας που ενήργησε το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο (Κ.Α.Σ.). Αποτελεί ισχυρό επιχείρημα και πρέπει να οδηγήσει στην τελική απόφαση του αποκλεισμού της κατασκευής της εν λόγω κατοικίας.

Συντασσόμενοι απολύτως με την παραπάνω απόφαση του Κ.Α.Σ., παρακαλούμε για την άμεση παρέμβασή σας ώστε να αποτραπεί η καταστροφή ενός σημαντικού μνημείου της πόλης μας.

Για το Διοικ. Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Τ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Θ. ΠΑΠΠΑΣ


Αρχή σελίδας