Αρχιτέκτονες, Πρυτανεία και Αρχιτεκτονική Χανίων


Α.Π. 33959, Αθήνα 20 Σεπτεμβρίου 2005

Προς
Τον Πρύτανη Πολυτεχνείου Κρήτης
Κ. Ι. Γρυσπολάκη

Κοινοποίηση:

 • Προέδρους Αρχιτεκτονικών Σχολών
 • Πρώην Προσωρινή Γ.Σ. Τμήματος Αρχιτεκτόνων Χανίων
 • Θέμα: Αρχιτέκτονες, Πρυτανεία και Αρχιτεκτονική Χανίων

  Σχετ. : Η αριθμ. 286/14.09.05 επιστολή σας


  Κύριε Πρύτανη,

  Ο ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων έχει μακροχρόνια και συνεχή συνεργασία και συμπόρευση με όλες τις αρχιτεκτονικές σχολές της χώρας την οποία θα διατηρήσει και θα εμβαθύνει.

  Γι΄ αυτό η ελπίδα σας για την διατήρηση των άριστων σχέσεων σας με τον αρχιτεκτονικό κόσμο είναι και δική μας ελπίδα, η οποία όμως αναγκαστικά θα διατρέχει το παρόν και το μέλλον της Σχολής στα Χανιά.

  Διαπιστώνουμε ότι ένα Ίδρυμα δεν μπορεί να αποφύγει αυτονόητες παιδικές ασθένειες καθώς δεν μπορεί λογικά και ορθολογικά να εξηγηθεί η πραγματική εξέλιξη που εδράζεται στις διαφωνίες για τα προγράμματα σπουδών.

  Για τους αρχιτέκτονες της χώρας είναι αδιανόητη η συνεπαγωγή πως προγράμματα σπουδών που εφαρμόζονται σε όλες τις αρχιτεκτονικές σχολές και έχουν προταθεί από την αντικατασταθείσα προσωρινή Γ.Σ. του Τμήματος Αρχιτεκτόνων του Πολυτεχνείου Κρήτης, δεν γίνονται δεκτά από την παρούσα Πρυτανική Αρχή.

  Όλοι όσοι διοίκησαν ή διοικούν σχολές αρχιτεκτόνων, δεν προτείνουν στην Πρυτανεία σας ικανά προγράμματα που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες μιας νεοσύστατης αρχιτεκτονικής σχολής;

   

  Κύριε Πρύτανη,

  Η αρχιτεκτονική έχει την δική της φιλοσοφία και αργά ή γρήγορα θα αναδυθούν όλα τα υπαρκτά προβλήματα.

  Οι ταχτικές του ένα βήμα μπρος, δυο βήματα πίσω έχει με πληρότητα αποδειχθεί πως δεν είναι η επαρκής μέθοδος για την επίλυση σύνθετων και ποιοτικών προβλημάτων.

  Ο ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ, σε συνεργασία με όλες τις αρχιτεκτονικές σχολές, θα παρακολουθήσουν τις εξελίξεις στα Χανιά γιατί είναι ζωτικής σημασίας θέμα για τον αρχιτεκτονικό κόσμο.

  Θα παρακολουθήσει βεβαίως και τα επόμενα βήματα της «ομάδας λαμπρών και καταξιωμένων καθηγητών Αρχιτεκτονικής» -συναδέλφων αρχιτεκτόνων ελπίζουμε- όπως αναφέρετε στην ανακοίνωσή σας. Το παρόν και το μέλλον της σχολής είναι το μείζον και γι αυτό ευχόμαστε να αποτελέσει πρότυπο αφού βρει σταθερό βηματισμό.

   

  Για το Διοικ. Συμβούλιο

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
  Π. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

  Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
  Θ. ΠΑΠΠΑΣ

   


  Αρχή σελίδας