Αντιδεοντολογικές παρεμβάσεις της νεοεκλεγείσας πρυτανείας που αφορούν τη νέα Αρχιτεκτονική Σχολή των Χανίων


Α.Π. 33915, Αθήνα 8 Σεπτεμβρίου 2005

Π ρ ο ς :
1. Τον Πρύτανη Πολυτεχνείου Κρήτης κ. Ι. Γρυσπολάκη
2. Τους Προέδρους των Αρχιτεκτονικών Σχολών
3. Τον Πρόεδρο του Κέντρου Αρχιτεκτονικής Μεσογείου κ. Α. Παπαδόγιαννη
4. Τους Αρχιτέκτονες Καθηγητές της προσωρινής Γ.Σ. του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Χανίων
5. Τον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Ηρακλείου
6. Τον « « Λασιθίου
7. Το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Χανίων
8. Το « « Ρεθύμνου
9. Τον Πρόεδρο Τ.Ε.Ε. Δυτικής Κρήτης

Κ ο ι ν ο π ο ί η σ η :
Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ, Μ.Μ.Ε.

ΑΝΤΙΘΕΤΟΣ Ο ΣΑΔΑΣ – ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

ΣΤΙΣ ΑΝΤΙΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΝΕΟΕΚΛΕΓΕΙΣΑΣ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ

Ο ΣΑΔΑΣ - Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων είναι ιδιαίτερα προβληματισμένος με τις δυσάρεστες εξελίξεις που αφορούν την νέα Αρχιτεκτονική Σχολή των Χανιών.

Θεωρεί ότι ο τρόπος παρέμβασης της νεοεκλεγείσας πρυτανείας (Πρύτανης : Ι. Γρυσπολάκης) που εκφράστηκε με την άρση εμπιστοσύνης προς τους πέντε συναδέλφους καθηγητές του Ε.Μ.Π. και Α.Π.Θ., οι οποίοι είχαν κληθεί να οργανώσουν τη λειτουργία του Τμήματος στα Χανιά, είναι δεοντολογικά απαράδεκτος, ενώ παράλληλα ανοίγεί ένα κύκλο σοβαρότατων ζητημάτων που άπτονται της παιδείας αλλά και του επαγγέλματος του αρχιτέκτονα μηχανικού. Τα παραπάνω, αν και αποτελούν μεμονωμένη ενέργεια, είναι πιθανό να επαναληφθούν και στα υπόλοιπα νέα Τμήματα Αρχιτεκτόνων, καθώς το θεσμικό πλαίσιο αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο παρεμβάσεων στα Προγράμματα Σπουδών από μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας άλλων ειδικοτήτων.

Συνεπώς, ορθά οι πέντε συνάδελφοι της προσωρινής Γ.Σ. του Τμήματος, αρνήθηκαν την επιβολή πρόωρης εξειδίκευσης των φοιτητών στο προπτυχιακό επίπεδο, ενέργεια που διασπά το ενιαίο γνωστικό αντικείμενο της πενταετούς φοίτησης στην αρχιτεκτονική. Άλλωστε, η έννοια της εξειδίκευσης έρχεται με φυσικό τρόπο και ήδη λειτουργεί στα Μεταπτυχιακά προγράμματα των αντιστοίχων παλαιότερων σχολών.

Διαφωνούμε με τις απρόκλητες παρεμβάσεις στα Προγράμματα Σπουδών από μη αρχιτέκτονες, γεγονός που οδηγεί αναπόφευκτα στην αλλοίωση του χαρακτήρα της παιδείας του Αρχιτέκτονα Μηχανικού, όπως τη γνωρίζουμε μέχρι σήμερα.

Ο ΣΑΔΑΣ - ΠΕΑ στηρίζει τις θέσεις των συναδέλφων καθηγητών (Ι. Πολύζου, Τ. Κωτσιόπουλου, Ν. Καλογήρου, Π. Τουρνικιώτη και Α. Κούρκουλα) και αισθάνεται την ανάγκη να τοποθετηθεί δημόσια, καθώς η μέχρι σήμερα αποδεδειγμένη συνεργασία μεταξύ Συλλόγου Αρχιτεκτόνων και Αρχιτεκτονικών Σχολών (η οποία εκφράστηκε επί πολλές δεκαετίες μέσα από συνέδρια, επιστημονικές συναντήσεις αλλά και επί του προκειμένου με την ενεργή συμμετοχή του προέδρου του ΣΑΔΑΣ στα εγκαίνια της Σχολής των Χανιών στις 22/5/2005), θεωρούμε ότι αποτέλεσε και θα αποτελεί και στο μέλλον μια δικλείδα ασφαλείας μέσα στο πλαίσιο των έντονων ευρωπαϊκών εξελίξεων που επηρεάζουν άμεσα την παιδεία και τα επαγγελματικά δικαιώματα των Ελλήνων αρχιτεκτόνων.

 

Για το Διοικ. Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Π. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Θ. ΠΑΠΠΑΣ

 


Αρχή σελίδας