Προεκτιμώμενες Αμοιβές Μελετών

 

Α.Π. 33868, Αθήνα 28 Ιουλίου 2005

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

Π ρ ο ς :

1) Τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ κ. Γ. Σουφλιά
2) Τον Υφυπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. κ. Θ. Ξανθόπουλο
3) Τον Πρόεδρο του Τ.Ε.Ε. κ. Ι. Αλαβάνο

Θέμα : «Προεκτιμώμενες Αμοιβές Μελετών»

Η Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων (ΣΑΔΑΣ), με μεγάλο ενδιαφέρον και με ιδιαίτερη αγωνία για την εφαρμογή του νόμου για τις μελέτες δημοσίου συμφέροντος, εξέφρασε τις απόψεις της για τις «προεκτιμώμενες αμοιβές μελετών», εκπροσωπούμενη στο διάλογο του Τ.Ε.Ε. με το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., από τους συναδέλφους Γ. Χατζηδημητρίου και Ι. Μεσαρέ.

Στη διακλαδική αυτή συνεργασία στα πλαίσια του Τ.Ε.Ε., εξαντλήσαμε κάθε δυνατότητα συνεννόησης και πειθούς και θεωρήσαμε ότι το τελικό αποτέλεσμα θα δικαίωνε όλη αυτή την προσπάθεια, την οποία προς ενημέρωσή σας, ο ΣΑΔΑΣ ξεκίνησε καλόπιστα από το προηγούμενο ακόμη νομοσχέδιο, προτείνοντας από τότε προς το Τ.Ε.Ε. και το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. τη δημιουργία ενός εύχρηστου εργαλείου αμοιβών.

Δυστυχώς όμως τις τελευταίες ημέρες, διαπιστώνουμε μια απίστευτη διαπάλη οργανωμένων κλαδικών συμφερόντων, με σκοπό τη ριζική αλλοίωση του αποτελέσματος της συνεργασίας και την ανατροπή των ισορροπιών των αμοιβών των μελετών μεταξύ των κλάδων.

Κατά παγκόσμια πρωτοτυπία, η διεθνώς θεσμοθετημένη σχέση περίπου 2/1/1 των αμοιβών μελετών, Αρχιτεκτονικών / Στατικών / Ηλεκτρομηχανολογικών, για το ίδιο έργο, η οποία ίσχυε και στην Ελλάδα, σαν έκφραση του κόστους παραγωγής της μελέτης ανά κατηγορία, ανατρέπεται με την προσθήκη διαφόρων συνιστωσών βαρύτητας, που με υποβολιμαίο και ανήθικο τρόπο, κλαδικά συμφέροντα μεθοδεύουν και παραπλανούν τους εκπροσώπους του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., αναγκάζοντας τους σε υποχωρητικότητα και αποδοχή της εξίσωσης των αμοιβών και τη δημιουργία μιας κατάφορης ανισότητας σε σχέση με την προσφερόμενη εργασία.

Κάτω από αυτές τις συνθήκες, ζητάμε τη διατήρηση της διεθνώς ισχύουσας σχέσης των αμοιβών μελετών 2/1/1, με μοναδικό κριτήριο την απονομή δίκαιου καταμερισμού αμοιβών με βάση την εργασία και τα έξοδα.

Ζητάμε να μην αποδεχθείτε διάφορους προτεινόμενους συντελεστές βαρύτητας, διάφορους επιστημονικούς νεωτερισμούς σαν επιπρόσθετη εργασία και μεθοδεύσεις, που αλλοιώνουν την παραπάνω σχέση.

Σε κάθε περίπτωση προς εφαρμογή του νόμου, αλλά και διατήρηση της σχέσης 2/1/1, ζητάμε ο συντελεστής Αρχιτεκτονικών (σΑ), να είναι μεταβαλλόμενος από 1 έως 1,5 ούτως ώστε κατά την εφαρμογή του από τις Υπηρεσίες, να διασφαλίζει εκτός από το

ύψος των αμοιβών, το κριτήριο της διατήρησης της σχέσης 2/1/1 και την απονομή δίκαιου καταμερισμού αμοιβών.

Κύριε Υπουργέ

Σας καλούμε να μην αποδεχθείτε προτάσεις που διαμορφώνουν προσβλητικές και άδικες καταστάσεις σε βάρος των Αρχιτεκτόνων, όπου δυστυχώς μέσω μεροληπτικών συμπεριφορών, έχουμε διαχρονικά υποστεί.

Εάν κάτι τέτοιο συμβεί είμαστε υποχρεωμένοι να προσφύγουμε στα Ελληνικά και Ευρωπαϊκά Δικαστήρια και σε άλλες μορφές δράσης.

Θεωρούμε εκ προοιμίου έντιμη και δίκαιη την πολιτική σας συμπεριφορά και ζητάμε την ξεκάθαρη στάση σας.

 

Για το Διοικ. Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

 


Αρχή σελίδας