Πολεοδομικό Γραφείο Σαλαμίνας
Διακοπή της λειτουργίας της ΕΠΑΕ

 

ΑΠ 33846, Αθήνα 14 Σεπτεμβρίου 2005

Π ρ ο ς
Τη Νομαρχία Πειραιά
Γραφείο Νομάρχη κου Ιωάννη Μίχα
Πειραιάς

Θέμα : Πολεοδομικό Γραφείο Σαλαμίνας - Διακοπή της λειτουργίας της ΕΠΑΕ

Ο ΣΑΔΑΣ- Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων, διαμαρτύρεται για την μετάθεση του Προϊσταμένου στο Γραφείο Πολεοδομίας της Σαλαμίνας, Μιχάλη Περδικούρη, γεγονός που οδηγεί στην ουσιαστική κατάργηση της Αρχιτεκτονικής Επιτροπής, αφού δεν υφίσταται άλλος Αρχιτέκτονας, ούτε και έχει τοποθετηθεί αντικαταστάτης του.

Η διακοπή λειτουργίας της Αρχιτεκτονικής Επιτροπής θα έχει ως αποτέλεσμα, την μη έκδοση δεκάδων οικοδομικών αδειών, τη δυσλειτουργία του γραφείου και την ταλαιπωρία όλων των συναδέλφων.

Κύριε Νομάρχα, τέτοιες ενέργειες πρέπει να γίνονται με γνώμονα την εύρυθμη λειτουργία του Πολεοδομικού Γραφείου και την εξυπηρέτηση των συναδέλφων.

Κύριε Νομάρχα, ο ΣΑΔΑΣ - Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων θεωρεί πως πρέπει να ανακληθεί αυτή η απόφαση σας, να επανέλθει στα καθήκοντα του ο συνάδελφος Μιχάλης Περδικούρης και να συνεχίσει απρόσκοπτα την λειτουργία της η ΕΠΑΕ.

 

Για το Διοικ. Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Π. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Θ.ΠΑΠΠΑΣ

 


Αρχή σελίδας