Προσόντα αρχιτεκτόνων ως Καθηγητών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Α.Π. 33824, Αθήνα 14 Ιουλίου 2005

Προς

Το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Α. Γραφείο Υπουργού

Β. Δ/νση Τεχνολογικού Τομέα Ανωτ. Εκπαίδευσης
Τμήμα Α’ Διδακτικού Προσωπικού
Μητροπόλεως 15
10185 Αθήνα

Θέμα : Προσόντα αρχιτεκτόνων ως Καθηγητών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Σχετ. : Το με αριθ. Φ.20/5901/ΕΣ/15.04.05 έγγραφό σας

Σε συνέχεια του παραπάνω σχετικού σας γνωρίζουμε ότι τόσο στην δευτεροβάθμια όσο και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση συναντούμε προβλήματα σχετικώς με την αποδοχή της ειδικότητας των Αρχιτεκτόνων Μηχανικών και των ειδικών προσόντων για κατάληψη θέσεων διδακτικού προσωπικού.

Σας είναι γνωστή και η περίπτωση του συναδέλφου Νικολάου Σπιτάλα, όπου μετά την έγκριση της μετατροπής της προσωπαγούς θέσης σε μόνιμη (για θέση βαθμίδος καθηγητή), από το Εκλεκτορικό Σώμα της Σχολής, αναπέμπεται εκ μέρους σας.

Για το θέμα έχουμε την γνώμη πως πολλοί συνάδελφοι Αρχιτέκτονες αντιμετωπίζουν προβλήματα, προβλήματα που σχετίζονται με την επαγγελματική τους εξέλιξη σε πολλές δομές του Υπουργείου σας.

Επιπλέον σημειώνουμε πως η άνιση και άδικη μεταχείριση δημιουργεί προβλήματα καθώς (πέραν των αυτονόητων) το αρχιτεκτονικό και πολεοδομικό έργο και μελέτες του εν λόγω συναδέλφου, είναι εφαρμόσιμο και ιδιότυπο, έχει αναγνωριστεί και χρησιμοποιηθεί στην παραγωγή – όπως κάθε αρχιτεκτονικό έργο. Κατ’ αυτήν την έννοια η επαγγελματική του δραστηριότητα (1980 – 1996) είναι δραστηριότητα ελεύθερου επαγγελματία, στην ημεδαπή και αλλοδαπή, είναι αναγνωρισμένη και εφαρμοσμένη.

Συνεπεία των παραπάνω, παρακαλούμε να λάβετε υπόψη σας τις απόψεις μας και να διορθωθεί τη προφανής αδικία καθώς δεν μπορεί να μην έχει εφαρμογή ο ν. 2916/01 σε έναν και μοναδικό συνάδελφο Αρχιτέκτονα, παρά τις γνωμοδοτήσεις του 5μελούς εκλεκτορικού σώματος.

 

Για το Διοικ. Συμβούλιο


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Τ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Θ. ΠΑΠΠΑΣ


Αρχή σελίδας