Αρχιτεκτονική στην 3η χιλιετία.
Σύγκριση της επαγγελματικής αρχιτεκτονικής πρακτικής στην ΕυρώπηΑρχιτεκτονική στην 3η χιλιετία.
Σύγκριση της επαγγελματικής αρχιτεκτονικής πρακτικής στην Ευρώπη
Πρώτη δημόσια παρουσίαση στο Παρίσι 6 Ιουνίου 2005Το Έργο, "Αρχιτεκτονική στην 3η χιλιετία. Σύγκριση της επαγγελματικής αρχιτεκτονικής πρακτικής στην Ευρώπη", που εκπονήθηκε στo πλαίσιο του προγράμματος Leonardo Da Vinci της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είχε σαν κατ’ αρχή στόχο την άλληλο-κατανόηση της αρχιτεκτονικής πρακτικής μεταξύ των ευρωπαίων αρχιτεκτόνων και την παραγωγή ενός "εργαλείου" το οποίο να τους επιτρέπει να κατανοήσουν τις επιμέρους νομοθεσίες των χωρών-μελών της Ε.Ε. ώστε αυτοί να διευκολυνθούν στη «Μετακίνηση» τους («Mobility»). Η πρώτη δημόσια παρουσίαση του έγινε με μεγάλη επιτυχία στις 6 Ιουνίου στο "Σπίτι της Αρχιτεκτονικής" του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων του Παρισιού.


Στο πρόγραμμα συμμετέχουν δώδεκα χώρες: Αγγλία, Αυστρία, Bέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιταλία, Ιρλανδία, Ισπανία, Πολωνία, Ρουμανία και Φιλανδία.

Το έργο για την Ελλάδα εκπονήθηκε από την "ΟΜΑΔΑ 80 - Εταιρεία Αρχιτεκτονικών και Πολεοδομικών Μελετών" και με υπεύθυνο εταίρο τον αρχιτέκτονα Σωτήρη Ν. Παπαδόπουλο. Τελεί υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ελλήνων Αρχιτεκτόνων (ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ) και την υποστήριξη της Αρχιτεκτονικής σχολής (Ε.Μ.Π.), καθ. Αργύρης Ρόκας.

Το συγκεκριμένο έργο που για πρώτη φορά σ’ ευρωπαϊκό επίπεδοέρχεται να διευκολύνει την επαγγελματική «Μετακίνηση» («Mobility»), είναι απόρροια της τρέχουσας διαπίστωσης ότι: το επάγγελμα του αρχιτέκτονα πρόκειται ν’ αντιμετωπίσει αλλαγές και να προσαρμοστεί στις συνθήκες της ευρωπαϊκής εσωτερικής αγοράς, σ’ ένα περιβάλλον μάλιστα έντονα αυξανόμενων διεθνικών σχέσεων και συναλλαγών. Είναι επομένως ουσιώδες να πληροφορηθούμε για τους κανόνες οι οποίοι διέπουν το επάγγελμα του αρχιτέκτονα όχι μόνον σε μια αλλά, σ’ όλες τις χώρες της ευρωπαϊκής κοινότητας καθώς και σ’ αυτές που είναι υπό ένταξη. Η απελευθέρωση των υπηρεσιών στην εσωτερική ευρωπαϊκή αγορά συνεπάγεται και για τον κλάδο μας να πάρει θέση και ν’ ανταποκριθεί σ’ αυτό το νέο διεθνές εργασιακό περιβάλλον. Η απόφαση να εργαστούμε σε μια άλλη χώρα ή να συμμετάσχουμε σε διαγωνισμούς ευρωπαϊκού επιπέδου, μας αναγκάζει να γνωρίζουμε τους κανονισμούς και τις διαδικασίες αυτών των χωρών. Με την ευκαιρία αυτού του προγράμματος της Ε.Ε και την ενημέρωση των αρχιτεκτόνων επάνω σ’ αυτά τα θέματα, είτε μέσω ενός CD-Rom είτε μέσω της ιστοσελίδας στο διαδίκτυο η οποία θα επικαιροποιείται, προσπαθούμε να βοηθήσουμε στην κατάκτηση αυτής ακριβώς της προοπτικής και της νέας διεθνικής επαγγελματικής διεξόδου.

Το πρόγραμμα συντονίσθηκε από την ARVHA, (Association pour la Recherche sur la Ville et l’Habitat ) η οποία εκπροσωπεί την Γαλλία, σε συνεργασία με τους φορεις:

 • Συλλόγους αρχιτεκτόνων: Καταλονίας - Ισπανία - (CoAC, Col·legi d’Arquitectes de Catalunya), Φιλανδίας - (SAFA), Ιρλανδίας - (R.I.A.I), Πολωνίας - (SARP).
 • Τη σχολή Αρχιτεκτονικής - ISACF, La Cambre, Βέλγιο
 • Το κέντρο επαγγελματικών μελετών και ερευνών της Ιταλίας, (Fondazione Centro Studi e Ricerche Professione Architetto),
 • Τον εκπαιδευτικό οργανισμό - ARVHA (France), και
 • Τις μελετητικές – ερευνητικές εταιρείες:
  - ΟΜΑΔΑ 80 – Σωτήρης Ν. Παπαδόπουλος - (Ελλάδα),
  - Helene BERNARD – (Γερμανία και Αυστρία),
  - PRODID (Ρουμανία) και
  - Charlotte BRANDON-JONES (Αγγλία).

Η παρουσίαση στο Παρίσι πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή όλων των εταίρων, οι οποίοι στη συνέχεια στελέχωσαν τα τρία "στρογγυλά τραπέζια" και την συζήτηση που ακολούθησε. Το πρόγραμμα καθώς και η ιστοσελίδα θα παρουσιασθούν επίσης σε όλες στις συμμετέχουσες χώρες και σε ημερομηνίες που θα γνωστοποιηθούν στο αμέσως προσεχές μέλλον.


Αρχή σελίδας