Ημιϋπαίθριες αντιγνωμίες


Α.Π. 33513, Αθήνα 13 Μαΐου 2005

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ημιϋπαίθριες αντιγνωμίες

Το εύρος της απαξίωσης και της μη τήρησης των νόμων σε πολλές εκφάνσεις του δημόσιου βίου βρίσκει έκφραση στις ημιϋπαίθριες αποφάσεις του Υπουργείου Οικονομικών.

Ημιϋπαίθριοι χώροι, μπαλκόνια, βοηθητικοί χώροι που έχουν μετατραπεί σε κλειστούς χώρους κύριας χρήσης, μπορούν να …νομιμοποιούνται σιγά – σιγά.

Αυτό είναι το μήνυμα που εκπέμπει η συντεταγμένη Πολιτεία τους πολίτες. Ο αστικός πολιτισμός και η τήρηση των νόμων κονιορτοποιούνται ακόμα μια φορά εθίζοντας τους πολίτες πως ότι και να κάνουν όλα κάποτε νομιμοποιούνται και γράφονται σε χαρτιά, συμβόλαια κλπ.

Είναι προφανές ότι η παραβίαση των όρων δόμησης, η αύξηση του συντελεστή δόμησης, δεν έχει ως ισοδύναμο την φορολογική αμνηστία!

Η Πολιτεία οφείλει να βάλει τέλος σε αυτή την απίστευτη κατάσταση, στην διγλωσσία των διαφόρων Υπουργείων και να εργαστεί για ένα καθεστώς πολεοδομικής και οικιστικής ευκρίνειας που θα το σέβονται άπαντες.

Το μόνο βάσιμο και ίσως χρήσιμο συμπέρασμα από αυτό το αλαλούμ είναι πως τώρα πρέπει να γίνεται ο έλεγχος όλων των κατασκευών όταν ολοκληρώνονται από συνεργεία της Πολιτείας.

Ο πολιτισμός στη δομημένη έκφρασή του δεν έχει πολλά αποθέματα, από τις πιέσεις και ευρυσιτεχνίες που συναντώνται.

 

Για το Διοικ. Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Τ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Θ. ΠΑΠΠΑΣ


Αρχή σελίδας