Πρόσκληση για τον τομέα της Αρχιτεκτονικής

 

Α.Π. 33119, Αθήνα 31 Μαρτίου 2005

Π ρ ο ς :
Το Υπουργείο Εξωτερικών
Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας
Βασ. Σοφίας 5
Αθήνα

Θέμα : Πρόσκληση για τον τομέα της Αρχιτεκτονικής

Αξιότιμοι Κύριοι

Πληροφορούμαστε ότι σε πρόσκληση για υποβολή προγραμμάτων αναπτυξιακής συνεργασίας για το έτος 2005, αναφέρεται μεταξύ άλλων στο άρθρο 1 πως : «…… ο αρχιτεκτονικός ρυθμός, κυρίως των όψεων, προσόψεων και κεντρικών εισόδων του κτιρίου, θα πρέπει να λαμβάνει στοιχεία ελληνικής κλασσικής αρχιτεκτονικής, ώστε να διασφαλίζεται η προβολή και η οπτικοποίηση της χώρας……».

Είναι πρόδηλο ότι καμία επιστημονική, δεοντολογική, μορφολογική, στυλιστική άποψη, δεν μπορεί να υποστηρίξει αυτήν την ανελαστική κατεύθυνση της προκήρυξης.

Η αρχιτεκτονική και κυρίως η σύγχρονη αρχιτεκτονική δημιουργία, έχει πολλές πτυχές και δεν υπόκειται σε συμπιέσεις και οδηγίες, περί «κλασσικής ελληνικής αρχιτεκτονικής»!

Παρακαλούμε λοιπόν θερμά να εξετάσετε το θέμα και να τροποποιήσετε δραστικά την σχετική προκήρυξη. Είναι θέμα δεοντολογίας για την αρχιτεκτονική επιστήμη και τους Έλληνες αρχιτέκτονες.

Με εκτίμηση.


Για το Διοικ. Συμβούλιο


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Τ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Θ. ΠΑΠΠΑΣ

 

Αρχή σελίδας