Ξενία Iωαννίνων

 

Α.Π. 33023, Αθήνα 7 Μαρτίου 2005

Προς
τον Υπουργό Πολιτισμού
κ. Κωνσταντίνο Καραμανλή
Μπουμπουλίνας 20-22
10680 Αθήνα

Κοινοποίηση:

1. Γραφείο Πρωθυπουργού
2. Υφυπουργό Πολιτισμού κ. Πέτρο Τατούλη
3. Γεν. Γραμματέα ΥΠΠΟ κ. Χρ. Ζαχόπουλο
4. Διεύθυνση Νεώτερης και Σύγχρονης Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΥΠ.ΠΟ.
5. Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων
6. 6η Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων
7. Τ.Ε.Ε. Τμήμα Ηπείρου.
8. Μ.Μ.Ε. - Εφημερίδες
9. Ενημερωτικό Δελτίο Τ.Ε.Ε.

Θέμα: Ξενία Ιωαννίνων

Το Ξενία Ιωαννίνων, έργο του αρχιτέκτονα Φίλιππου Βώκου, μελετήθηκε και οικοδομήθηκε το 1959 από την υπηρεσία μελετών του Ε.Ο.Τ., προϊστάμενος της οποίας ήταν ο Άρης Κωνσταντινίδης. Το κτίριο, ακολουθεί μια αυστηρή λογική ένταξης στον αστικό ιστό και αποτελεί για το κέντρο των Ιωαννίνων σημαντικό χώρο πρασίνου. Την περίοδο εκείνη (1957-1967) οικοδομήθηκαν τα περισσότερα Ξενία, που έως σήμερα αποτελούν την σημαντικότερη αρχιτεκτονική ενότητα δημοσίων κτιρίων μεταπολεμικά.

Ήδη με έγγραφό μας από την 11.06.2003 προτείναμε στο Υπουργείο Πολιτισμού τον χαρακτηρισμό τους και ζητούσαμε την προστασία των Ξενία αυτής της περιόδου, με συγκεκριμένη λίστα που περιλαμβάνει και το Ξενία Ιωαννίνων. Αναγνωρίζουμε βεβαίως, ότι η διατήρηση μιας τέτοιας μονάδας προϋποθέτει την οικονομική της βιωσιμότητα, κάτι που ισχύει για όλες τις μονάδες Ξενία. Για το λόγο αυτό προτείναμε με το προηγούμενο έγγραφό μας την σύσταση ενός δικτύου Ξενία, πάνω σε μια σύγχρονη βάση λειτουργίας, που θα εξασφάλιζε την οικονομική απόδοση των μονάδων που θα ενταχθούν στο δίκτυο αυτό. Θεωρούμε ότι μέσα από αυτό το πρίσμα θα πρέπει να εξεταστεί και η περίπτωση του Ξενία Ιωαννίνων με ενδεχόμενη ένταξή του στο δίκτυο που προτείνουμε, όπως άλλωστε υποστηρίξαμε στην ημερίδα που οργάνωσαν στα Ιωάννινα το ΤΕΕ - Τμήμα Ηπείρου και το Οικονομικό Επιμελητήριο - Τμήμα Ηπείρου (06.11.2004), για το συγκεκριμένο θέμα.

Κύριε Υπουργέ,

Την Τετάρτη 19.01.2005, το Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων του ΥΠ.ΠΟ. έκρινε ότι το Ξενία Ιωαννίνων δεν πληροί τις προϋποθέσεις για τον χαρακτηρισμό του ως διατηρητέο κτίριο. Στη συνεδρίαση αυτή, λόγω εσφαλμένης πληροφόρησης, δεν συμμετείχε δυστυχώς εκπρόσωπος του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων, αν και αυτό εκ των πραγμάτων επεβάλλετο, καθώς ο ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ είναι αυτός που έχει κινήσει την διαδικασία για χαρακτηρισμό και προστασία των Ξενία. Επισημαίνουμε όμως ότι, στην προαναφερθείσα ημερίδα (06.11.2004), προέκυψε μεταξύ άλλων νομική αδυναμία του Δήμου Ιωαννιτών ως προς την δυνατότητά του να διαφοροποιήσει τους όρους δόμησης του οικοδομικού τετραγώνου 114 στο οποίο βρίσκεται το Ξενία, ώστε ακολούθως να ανεγερθεί πολλαπλάσιο σε όγκο και εμβαδόν κτίριο, θέμα για το οποίο εκκρεμεί προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων θεωρεί ότι η καταστροφή του Ξενία με την ταυτόχρονη άλωση του σημαντικού αυτού ελεύθερου χώρου της πόλης των Ιωαννίνων, δεν λειτουργεί υπέρ του δημοσίου συμφέροντος. Για το λόγο αυτό, θεωρούμε ότι επιβάλλεται να παρέμβετε άμεσα, καθώς την Παρασκευή 25.02.2005 υπεγράφη άδεια κατεδάφισης του εν λόγω Ξενία.

Κύριε Υπουργέ,

Ζητούμε την άμεση ακύρωση της απόφασης για τον μη χαρακτηρισμό του Ξενία Ιωαννίνων και την αναπομπή του θέματος σε μία συνολική εκτίμηση χαρακτηρισμού των Ξενία.

Ζητούμε επίσης την ακύρωση της άδειας κατεδάφισης, την αυστηρή τήρηση της νομοθεσίας, του Γ.Π.Σ. Ιωαννίνων, καθώς και των πολεοδομικών διατάξεων στην περίπτωση του Ξενία Ιωαννίνων.

Επιπλέον, θεωρούμε ότι επιβάλλεται η άμεση εξέταση και προώθηση της πρότασής μας για την σύσταση του δικτύου των Ξενία, καθώς και η ενιαία αντιμετώπιση του θέματος της προστασίας και επαναλειτουργίας των μονάδων αυτών, όπως εξειδικεύεται στο έγγραφό μας με αριθ. Πρωτ. 33022 από 7.3.2005. Θεωρούμε τέλος, ότι η ένταξη του Ξενία Ιωαννίνων στο νέο δίκτυο θα εξασφάλιζε την λειτουργική και οικονομική του αυτοτέλεια, διασώζοντας ταυτόχρονα έναν σημαντικό ελεύθερο χώρο της πόλης των Ιωαννίνων.

 

Για το Διοικ. Συμβούλιο


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Τ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Θ. ΠΑΠΠΑΣ


Αρχή σελίδας