Χαρακτηρισμός και αποκατάσταση των κτιριακών έργων του Ε.Ο.Τ. - Σύσταση δικτύου Ξενία

 

Α.Π. 33022, Αθήνα 7 Μαρτίου 2005

Προς
τον Υπουργό Πολιτισμού
κ. Κωνσταντίνο Καραμανλή
Μπουμπουλίνας 20-22
10680 Αθήνα

Κοινοποίηση:

1. Γραφείο Πρωθυπουργού
2. Υπουργό Τουρισμού κ. Δημήτρη Αβραμόπουλο
3. Υφυπουργό Πολιτισμού κ. Πέτρο Τατούλη
4. Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού
5. Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Α.Ε.
6. Γεν. Γραμματέα ΥΠΠΟ κ. Χρ. Ζαχόπουλο
7. Διεύθυνση Νεώτερης και Σύγχρονης Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΥΠΠΟ
8. Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων
9. Μ.Μ.Ε. - Εφημερίδες
10. Ενημερωτικό Δελτίο Τ.Ε.Ε.

Θέμα: Χαρακτηρισμός και αποκατάσταση των κτιριακών έργων του Ε.Ο.Τ.
- Σύσταση δικτύου Ξενία

Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων με έγγραφό του από την 11.06.2003, υπέβαλλε πρόταση προς το Υπουργείο Πολιτισμού για την άμεση προστασία και ανάδειξη των Ξενία της περιόδου 1950-1967 ζητώντας τον χαρακτηρισμό τους ως διατηρητέων μαζί με τον περιβάλλοντα χώρο τους, ώστε οι μονάδες αυτές αφού συντηρηθούν με βάση τα αρχικά σχέδια και οργανωθούν κατάλληλα, να αποτελέσουν ένα ολοκληρωμένο δίκτυο τουριστικής υποδομής υψηλής αρχιτεκτονικής αξίας.

Ο ανεπιτήδευτος και λιτός τρόπος δομής και κατασκευής των Ξενία αναφέρεται σε ένα άλλο ήθος, μία διαφορετική ποιότητα στον τρόπο φιλοξενίας, καθώς είναι αποτέλεσμα μιας ενιαίας αρχιτεκτονικής θεώρησης. Για το λόγο αυτό εκτιμούμε ότι η ενδεχόμενη καταστροφή τους θα αποτελούσε μια σημαντική απώλεια για την σύγχρονη αρχιτεκτονική ιστορία του τόπου μας. Πόσο μάλλον όταν η ενότητα αυτή συνιστά την σημαντικότερη αρχιτεκτονική παραγωγή δημοσίων κτιρίων μεταπολεμικά.

Η διατήρηση όμως των μονάδων αυτών σε λειτουργία προϋποθέτει την οικονομική τους βιωσιμότητα, κάτι που ίσως είναι δύσκολο να συμβεί εάν αντιμετωπίζονται ως μεμονωμένες περιπτώσεις.

Θέλουμε να τονίσουμε ότι διεθνώς, και ίσως στην Ευρώπη ακόμη περισσότερο, υπάρχει έντονο ενδιαφέρον και ζήτηση από ένα συνεχώς αυξανόμενο και υψηλού επιπέδου κοινό για αυτού του τύπου τις μονάδες, όπως τα Ξενία, που προσφέρουν ήρεμη διαμονή σε κτίρια ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής αξίας και όπου ο περιβάλλων χώρος αποτελεί και αυτός σημαντικό τμήμα της όλης υποδομής. Με αυτά τα δεδομένα, η σύγχρονη λειτουργία των Ξενία προϋποθέτει μια ουσιαστική συντήρηση, αποκατάσταση και εκσυγχρονισμό των μονάδων αυτών, με απόλυτο όμως σεβασμό στο πνεύμα και τις αρχιτεκτονικές τους αρχές.

Εξειδικεύοντας όσα έχουμε ήδη προτείνει με το προηγούμενο έγγραφό μας, θεωρούμε ότι η δημιουργία ενός δικτύου τέτοιων μονάδων, που ανεξάρτητα από το ιδιοκτησιακό τους καθεστώς, θα λειτουργούν μέσα από κοινά πρότυπα υψηλής ποιότητας παροχής υπηρεσιών και θα διαφημίζονται στο εξωτερικό αλλά και εντός Ελλάδος ως ένα μοναδικό δίκτυο μικρών αλλά εξαιρετικών μονάδων, είναι απολύτως εφικτή. Η διαδικασία που προτείνουμε προβλέπει ότι μετά την επιχορηγούμενη σε μεγάλο βαθμό αλλά υποχρεωτική και πιστοποιημένη συντήρηση των μονάδων αυτών, με ενιαία και ιδιαίτερα αυστηρά κριτήρια που θα εξασφαλίζουν την ουσιαστική τους αποκατάσταση, θα μπορούσαν να ενταχθούν στο νέο δίκτυο Ξενία.

Στο ζήτημα αυτό η παράμετρος του χρόνου είναι πολύ κρίσιμη, καθώς ήδη κάποιες μονάδες έχουν κακοποιηθεί ή βρίσκονται στο σημείο που αυτό πρόκειται να συμβεί, όπως τα Ξενία Πόρου, Λάρισας, Ξάνθης και Ναυπλίου. Άλλες όμως κινδυνεύουν με κατεδάφιση, όπως το Ξενία Ιωαννίνων.

Κύριε Υπουργέ,

Θεωρούμε ότι επιβάλλεται η άμεση εξέταση και προώθηση της πρότασής μας για την σύσταση του δικτύου των Ξενία, καθώς και η ενιαία και ουσιαστική αντιμετώπιση του θέματος της προστασίας και επαναλειτουργίας των Ξενία, από το ΥΠ.ΠΟ., το Υπουργείο Τουρισμού, τον Ε.Ο.Τ., τα Ε.Τ.Α. και τον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων, όπου εκτός των άλλων, θα πρέπει να γίνει και ο καθορισμός ενός ικανού αριθμού συγκεκριμένων μονάδων που θα αποτελέσουν το νέο δίκτυο. Στις ενέργειές σας που θα αποσκοπούν σε αυτόν το σκοπό, ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων θα συμβάλλει με κάθε μέσο.

 

Για το Διοικ. Συμβούλιο


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Τ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Θ. ΠΑΠΠΑΣ

 

Συνημμένα : 1


Αρχή σελίδας