Εξυπηρέτηση εναλλακτικών μορφών μετακίνησης

 

Α.Π. 33016, Αθήνα 31 Μαρτίου 2005

Π ρ ο ς
Το Υπουργείο Μεταφορών & Επικοινωνιών
Γραφείο Υπουργού
κ. Μ. Λιάπη
Αθήνα

Θέμα: Εξυπηρέτηση εναλλακτικών μορφών μετακίνησης

Κύριε Υπουργέ,

Με αφορμή επιστολή μελών μας που συγκροτούν Ομάδα Ποδηλατιστών Αρχιτεκτόνων, την οποία και σας επισυνάπτουμε, θέλουμε να υπογραμμίσουμε πως οι αγκυλώσεις και η γραφειοκρατικοποίηση στη δημόσια σφαίρα έχουν επισυσσωρεύσει πολλά προβλήματα.

Το Μετρό και ο ΗΣΑΠ ουσιαστικά απαγορεύουν τη μετακίνηση με ποδήλατο, αποτρέποντας στην πράξη τη διάδοση του μέσου που και φιλικό είναι στο περιβάλλον και συμβάλλει στη μείωση του κυκλοφοριακού προβλήματος.

Επιτρέπει όμως τη μεταφορά των ποδηλάτων χωρίς ρόδες!

Επειδή γίνεται αντιληπτό ότι δεν υπάρχει καμία λογική στα παραπάνω, παρακαλούμε θερμά να εξετάσετε το θέμα και να επιβάλετε το αυτονόητο. Την απρόσκοπτη κίνηση και διευκόλυνση των ποδηλατιστών. Είναι το ελάχιστο σε με πολιτισμένη χώρα.

Για το Διοικ. Συμβούλιο


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Τ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Θ. ΠΑΠΠΑΣ

 

Συνημμένα: 1

 

Αρχή σελίδας