Ειδικές ρυθμίσεις σε διατηρητέα κτίρια

 

Α.Π. 32940, Αθήνα 18 Φεβρουαρίου 2005

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων καταγγέλλει την συστηματική υποβάθμιση την οποία υφίστανται τα ελάχιστα εναπομείναντα παλαιά αξιόλογα και κηρυγμένα ως διατηρητέα κτίρια, τα οποία παρά την κήρυξή τους ανακατασκευάζονται εκ θεμελίων, με τις λεγόμενες ειδικές ρυθμίσεις του ΥΠΕΧΩΔΕ.

Αποτέλεσμα αυτών των ειδικών ρυθμίσεων είναι:

  • είτε η αύξηση του αριθμού των ορόφων και η αναντιστοιχία των όψεων με το εσωτερικό του κτιρίου
  • είτε προσθήκες και επιπλέον ορόφων πάνω από το κηρυγμένο κτίριο
  • η καταστροφή όλων των χαρακτηριστικών αρχιτεκτονικών στοιχείων της εσωτερικής δομής τους
  • η διατήρηση μόνο του εξωτερικού τους κελύφους και αυτού αλλοιωμένου από τους επιπλέον ορόφους
  • η μετατροπή του κτιρίου σε σκηνικό και
  • η εν τέλει, καταστροφή της αρχιτεκτονικής μας κληρονομιάς.

Ζητάμε την άμεση αναθεώρηση του καθεστώτος των ειδικών ρυθμίσεων και την πραγματική – ουσιαστική προστασία των κηρυγμένων κτιρίων όπως προβλέπεται από τις Διεθνείς Συμβάσεις οι οποίες έχουν επικυρωθεί και από τη χώρα μας. (Χάρτα Βενετίας κ.α.)

 

Για το Διοικ. Συμβούλιο


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Τ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Θ. ΠΑΠΠΑΣ

 

Αρχή σελίδας