Συνάντηση εργασίας με Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Κύπρου - 14.01.2005

 

Α.Π. 32901, Αθήνα 10 Φεβρουαρίου 2005

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Συνάντηση εργασίας του ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων με τον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Κύπρου, πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, στην έδρα του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ, στις 14 Ιανουαρίου 2005.

Εκ μέρους του Σ.Α.Κ. συμμετείχαν: Κωνσταντίνος Κωνσταντής (Πρόεδρος), Χρήστος Μαραθοβουνιώτης (Αντιπρόεδρος), Άννα Γαλαζή – Ιακώβου (Γραμματέας).

Από το Δ.Σ. του ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων συμμετείχαν ο Τ. Γεωργακόπουλος (Πρόεδρος), Π. Δεσποτόπουλος (Αντιπρόεδρος), Θ. Παππάς (Γ. Γραμματέας), Κ. Μπελιμπασάκης (μέλος του Δ.Σ.), Ε. Κουφέλη (Αναπλ. Μέλος του Δ.Σ.)

Οι Αντιπροσωπείες των Συλλόγων εξέτασαν αναλυτικά τα παρακάτω θέματα:

  • Διαδικασίες έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Ανταλλαγή εμπειριών από τα συστήματα εφαρμογής στις δύο (2) χώρες και εντοπισμός σημείων για βελτιώσεις προς όφελος της αρχιτεκτονικής και των αρχιτεκτόνων.

  • Διαδικασίες ανάθεσης έργων του δημοσίου

Παρουσίαση των θέσεων του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ ενόψει της τροποποίησης του θεσμικού πλαισίου μελετών και κριτική στο σχέδιο νόμου.

Παρουσίαση εκ μέρους του Σ.Α.Κ. του αντίστοιχου θεσμικού πλαισίου και ανταλλαγή απόψεων.

  • Θέματα διεθνών σχέσεων – Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αρχιτεκτόνων.

Εκτενής ανασκόπηση για τις δράσεις και τους στόχους του CAE. Αξιολόγηση προτεραιοτήτων – κοινοτικές οδηγίες και επεξεργασίες των Συλλόγων.

Ενίσχυση της συνεργασίας και της προετοιμασίας θεμάτων για κοινές αντιμετωπίσεις στα πλαίσια των λειτουργιών των οργάνων του CAE.

  • Περιοδικό «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ»

Συμφωνήθηκε η αποστολή απευθείας του περιοδικού «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ» σε όλα τα μέλη του Σ.Α.Κ. και διευθετήθηκαν τεχνικά προβλήματα για την αποστολή.

Οι Αντιπροσωπείες των Συλλόγων αποφάσισαν τέλος να συνεχίσουν τις επαφές και συναντήσεις για ανταλλαγή απόψεων και προσδιορισμό κοινών δράσεων κυρίως στα πλαίσια της Ε.Ε. και του CAE προς όφελος των αρχιτεκτόνων των δύο (2) χωρών.

 

Για το Διοικ. Συμβούλιο


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Τ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Θ. ΠΑΠΠΑΣ

 

Αρχή σελίδας