Αρχαιολογικό Μουσείο Ιωαννίνων

 

Α.Π. 32893, Αθήνα 9 Φεβρουαρίου 2005

Προς
τον Υπουργό Πολιτισμού
κ. Κωνσταντίνο Καραμανλή
Μπουμπουλίνας 20-22
10680 Αθήνα

Κοινοποίηση:

 1. Υφυπουργό Πολιτισμού κ. Πέτρο Τατούλη
 2. Γεν.Γραμματέα ΥΠΠΟ κ. Χρ. Ζαχόπουλο

 3. Γενική Διεύθυνση Μελετών Μουσείων

 4. Διεύθυνση Νεώτερης και Σύγχρονης Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΥΠΠΟ
 5. Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο

 6. Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων

 7. 6η Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων

 8. Πρόεδρο Σχολής Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ, κ. Γ. Γεράκη

 9. ΤΕΕ Τμήμα Ηπείρου.

 10. 4η Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων

 11. Μ.Μ.Ε. - Εφημερίδες

 12. Ενημερωτικό Δελτίο Τ.Ε.Ε.

Θέμα: Αρχαιολογικό Μουσείο Ιωαννίνων

Έχει ήδη συμπληρωθεί ένα έτος από την έκκλησή μας προς τον προκάτοχό σας Υπουργό Πολιτισμού (18.12.03) για την άμεση ανάγκη προστασίας του Αρχαιολογικού Μουσείου Ιωαννίνων από μια σειρά αδόκιμων επεμβάσεων που αλλοιώνουν την αρχιτεκτονική και λειτουργική ταυτότητα του κτιρίου με τρόπο μη αναστρέψιμο.

Δυστυχώς, τα όσα συγκεκριμένα καταγγείλαμε στην αρχική μας επιστολή επιβεβαιώνονται στην πράξη, η δε απαντητική επιστολή του Υπουργείου σας (25.02.04), που υπογράφει ο Γ. Διευθυντής Αναστήλωσης Μουσείων και Τεχνικών Έργων, δεν αναφέρθηκε καθόλου στα θέματα αυτά, που άλλωστε αποτελούν για τα ευρωπαϊκά δεδομένα μια απαράδεκτη πρακτική επέμβασης σε ένα σύγχρονο και διεθνώς αναγνωρισμένο αρχιτεκτονικό έργο.

Επί της ουσίας του προβλήματος και σε συνέχεια αυτών που αναφέραμε στην προηγούμενη επιστολή μας, θέλουμε να τονίσουμε ότι η ανεπανόρθωτη επέμβαση που γίνεται στο κτίριο, με την ενσωμάτωση ημιυπαίθριων χώρων, την αλλοίωση των όψεων, του περιορισμού των εκθεσιακών χώρων, της κακοποίησης του προπύλου της εισόδου κλπ., οφείλεται στην συνύπαρξη εντός του κτιρίου, των γραφείων διοίκησης της ΙΒ΄ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων που επεκτεινόμενα καταλαμβάνουν μεγάλο τμήμα του κτιρίου. Είναι γνωστό, ότι την εποχή που κατασκευάστηκε το Μουσείο ήταν σύνηθες για λόγους οικονομίας να συστεγάζονται οι κατά τόπους Εφορείες Αρχαιοτήτων εντός των μουσείων καθώς οι ανάγκες τους για χώρο ήταν πολύ περιορισμένες, κάτι που βεβαίως άλλαξε με την πάροδο των χρόνων. Είναι προφανές λοιπόν ότι το πρόβλημα που έχει προκύψει με τις εκτεταμένες επεμβάσεις στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ιωαννίνων, αντιμετωπίζεται σε μεγάλο βαθμό, εφόσον η στέγαση της Εφορείας γίνει σε άλλο κτίριο και στο Μουσείο παραμείνουν μόνο τα γραφεία διοίκησης του Μουσείου, κάτι που έχει διαπιστωθεί ως ανάγκη εδώ και πολλά χρόνια.

Κύριε Υπουργέ,

Επειδή θεωρούμε ότι ακόμα και σήμερα υπάρχει η δυνατότητα το κτίριο αυτό να μην καταστραφεί ανεπανόρθωτα και επειδή το έργο αυτό του Άρη Κωνσταντινίδη αποτελεί σημείο αναφοράς για τους Έλληνες αρχιτέκτονες, ζητάμε την άμεση παρέμβασή σας ώστε να γίνει άμεση διακοπή των εργασιών και αναθεώρηση της μελέτης πάνω στα νέα δεδομένα που σας εκθέτουμε, ώστε ενδεικτικά:

α. Να διατηρηθεί το περίγραμμα του κτιρίου ως έχει, χωρίς να αλλοιωθούν οι ημιυπαίθριοι χώροι του.

β. Να γίνει επαναφορά των όψεων στην αρχική τους μορφή.

γ. Να μελετηθεί η αλλαγή της θέσης των κλιματιστικών μονάδων ώστε αυτές να τοποθετηθούν εκτός του κτιρίου.

δ. Να γίνει η αποκατάσταση του προπύλου της εισόδου στην αρχική του μορφή.

ε. Να γίνει η μελέτη και κατασκευή όλων των ξύλινων κουφωμάτων που έχουν αποξηλωθεί, με βάση τα αρχικά σχέδια του Α. Κωνσταντινίδη με την προσθήκη μονωτικών υαλοπινάκων.

στ. Να συσταθεί μια τριμελής επιτροπή από καθηγητές της Αρχιτεκτονικής Σχολής του Ε.Μ.Π. που επίσης έχει ασχοληθεί επανειλημμένα με το θέμα, με αντικείμενο την σε σύντομο χρόνο επανεξέταση της μελέτης και την εγγύηση της ορθής εφαρμογής όλων όσων προηγούμενα αναφέραμε, καθώς και όσων άλλων ακόμα απαιτηθούν, με σκοπό την πλήρη και ουσιαστική αποκατάσταση του κτιρίου στην αρχική του μορφή.

Κύριε Υπουργέ,

Θέλουμε να τονίσουμε ότι ένα έτος μετά την προηγούμενη επιστολή μας με την οποία, μεταξύ άλλων ζητούσαμε τον άμεσο χαρακτηρισμό του Αρχαιολογικού Μουσείου Ιωαννίνων καθώς και του Αρχαιολογικού Μουσείου Κομοτηνής με τον περιβάλλοντα χώρο τους, έργα και τα δύο του Άρη Κωνσταντινίδη, τα κτίρια αυτά δεν έχουν ακόμα χαρακτηρισθεί, παρά την προφανώς θετική εισήγηση των αρμόδιων Υπηρεσιών Νεωτέρων Μνημείων του Υπουργείου σας. Θα ζητούσαμε λοιπόν, εκτός αυτών που αναφέραμε προηγούμενα τον άμεσο και κατά προτεραιότητα χαρακτηρισμό τους συμπεριλαμβανομένου και του περιβάλλοντα χώρου τους.

Τέλος, θέλοντας να επισημάνουμε την σημασία που αποδίδει το κοινωνικό σύνολο στον τρόπο δράσης του Υπουργείου σας και θεωρώντας ότι αυτό θα όφειλε να παραδειγματίζει με την στάση του τους πολίτες και όχι να τους ενθαρρύνει σε κάθε είδους αυθαιρεσία, αναμένουμε την άμεση και ουσιαστική παρέμβασή σας, ώστε μια αυταπόδεικτα εσφαλμένη επιλογή του ΥΠ.ΠΟ. να κινηθεί προς την ορθή κατεύθυνση.

 

Για το Διοικ. Συμβούλιο


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Τ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Θ. ΠΑΠΠΑΣ

 

Συνημμένα: 1

 

Αρχή σελίδας