Ανακοίνωση της Επιτροπής "Οφειλών" και άλλων προβλημάτων ΤΣΜΕΔΕ

 

Α.Π. 32789, Αθήνα 14 Ιανουαρίου 2005

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ «ΟΦΕΙΛΩΝ» ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΣΜΕΔΕ

Στις 15-12-04, στα γραφεία του συλλόγου Αρχιτεκτόνων, πραγματοποιήθηκε η σύσκεψη που είχε οριστεί και στην οποία συμμετείχαν συνάδελφοι από όλους σχεδόν τους κλάδους των μηχανικών.

Κατά την διάρκεια της συνάντησης συγκεντρώθηκαν και νέα στοιχεία για το θέμα των παλιών «οφειλών» (πραγματικών ή μη), διαπιστώθηκαν και νέες περιπτώσεις συναδέλφων που έχουν προβλήματα :

  • με την διαδοχική και συνεχιζόμενη ασφάλιση

  • με αντιφατικές πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης

  • λόγω άρνησης έγγραφης απάντησης σε αιτήσεις συναδέλφων για το ποια συγκεκριμένα είναι κατά το ΤΣΜΕΔΕ τα εξάμηνα που οφείλουν

  • με την συμπεριφορά ορισμένων υπαλλήλων του ταμείου, που είναι απαράδεκτη

  • σχετικά με την έμμεση απόδειξη εξόφλησης παλιών οφειλών, έχουν ζητηθεί από διάφορους συναδέλφους διαφορετικά στοιχεία, χωρίς να υπάρχει ενιαία προς όλους και δημοσιοποιημένη πολιτική της διοίκησης σχετικά με το θέμα (και τις σχετικές «αιτήσεις θεραπείας»)

Στη σύσκεψη επισημάνθηκε

  • η αδιαφορία του ΤΣΜΕΔΕ για την είσπραξη των εργοδοτικών εισφορών, και μια αντιμετώπιση, που είναι σαν να αναθέτει στους ασφαλισμένους να διεκπεραιώσουν αυτό το έργο

  • η καθυστέρηση του κλεισίματος των ισολογισμών του ταμείου (αφήνει πάντα ανοιχτή τουλάχιστο μια πενταετία), γεγονός που ευνοεί την συγκάλυψη για τυχόν παραπτώματα στη διαχείριση του ταμείου και ταυτόχρονα διευκολύνει την κυβέρνηση στην αποφυγή καταβολής της θεσμοθετημένης κρατικήςσυμμετοχής στις δαπάνες του ταμείου.

  • Ότι ενώ απαιτείται ασφαλιστική ενημερότητα για την έκδοση βεβαίωσης για την υπογραφή μιας οικοδομικής άδειας, δεν απαιτείται τέτοια για την έκδοση εγγυητικής επιστολής! Εννοείται ότι δεν εξακριβώνεται αν οφείλουν εργοδοτικές εισφορές οι επιχειρήσεις που ζητούν την έκδοση εγγυητικής επιστολής.

Η σύσκεψη, παρά την εκτίμησή της ότι τα ειδικότερα αυτά προβλήματα του ΤΣΜΕΔΕ σχετίζονται άμεσα με το γενικότερο πρόβλημα της κοινωνικής ασφάλισης, αποφάσισε στην παρούσα φάση να ασχοληθεί με τα άμεσα συγκεκριμένα προβλήματα, αλλά και να ανακινηθεί το θέμα του κλεισίματος των ισολογισμών. Στα πλαίσια αυτά αποφασίστηκε να ζητηθεί από του κλαδικούς συλλόγους η συλλογική νομική κάλυψη των συναδέλφων, που έχουν προβλήματα με τοΤαμείο.

Η επιτροπή θα συγκεντρώσει και θα ομαδοποιήσει περαιτέρω τα στοιχεία για την απαράδεκτη κατάσταση που επικρατεί στο Ταμείο. Για αυτό καλούνται οι συνάδελφοι να στέλνουν τις περιπτώσεις τέτοιων προβλημάτων με FAX στο 210-3215147, ή με e-mail στη διεύθυνση [email protected], για την «επιτροπή ΤΣΜΕΔΕ», υπεύθυνος συνάδελφος Κ. Μπαρδάκης.

Καλούνται οι συνάδελφοι σε νέα συγκέντρωση στα γραφεία του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ , Βρυσακίου 15 και Κλάδου, την Δευτέρα 07-02-05 και ώρα 7.00 μμ.

 

Για το Διοικ. Συμβούλιο


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Τ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Θ. ΠΑΠΠΑΣ

 

Αρχή σελίδας