Συνεργασία ΥΠΕΧΩΔΕ και ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων

 

Α.Π. 32680, Αθήνα 6 Δεκεμβρίου 2004

Προς
Τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ
Κ. Γ. Σουφλιά
Αμαλιάδος 17
11523 Αθήνα

Θέμα : Συνεργασία ΥΠΕΧΩΔΕ και ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων

Σχετ. : Το με αριθ. 31792 / 18.3.2004 έγγραφό μας

Κύριε Υπουργέ,

Ως ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων θεωρήσαμε σημαντικούς τους δυο(2) θεσμούς που αναφέρονται στη συγκρότηση τόσο του Εθνικού Συμβουλίου Χωροταξίαςόσο και στην σύσταση του Ανώτατου Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Συμβουλίου.

Ζητήσαμε ήδη μία συνάντηση για υποβολή θέσεων – προτάσεων του κλάδου και για ανταλλαγή απόψεων για τα μεγάλα προβλήματα του Υπουργείου.

Ο πολεοδομικός και ο χωροταξικός σχεδιασμός, η πορεία των μελετών, οι ρυθμίσεις για τα πολεοδομικά γραφεία, θέματα αρχιτεκτονικής κλπ είναι στην Ημερήσια Διάταξη.

Ταυτόχρονα για πολλά θέματα ενημερωνόμαστε από τον Τύπο, ενώ απαιτείται κάποιος θεσμικός διάλογος για τον πολεοδομικό – χωροταξικό σχεδιασμό και τις οφειλόμενες πολιτικές. Τα Συμβούλια αυτά οφείλουν να επεξεργαστούν προτάσεις ,να υποβάλουν ιδέες ,να ανατρέψουν πολλές πτυχές εφαρμοσμένων πολιτικών ,στην κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης.

Σημειώνουμε επίσης ότι με το με αριθμό 31420 / 2.4.2004 έγγραφό μας έχουμε ορίσει εκπροσώπους για την συγκρότηση του Ανώτατου Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Συμβουλίου (ΑΠΑΣ). Η σύστασή του μας έδωσε την αίσθηση πως ο σχεδιασμός και η χάραξη πολιτικών θα λάβουν θεσμικό χαρακτήρα. Έκτοτε αγνοείται η τύχη του.

Πρέπει όμως να ληφθεί υπόψη ότι στην Ε.Ε. οι πολιτικές για την αναβάθμιση της αρχιτεκτονικής, ως πολιτιστικής αξίας, εξελίσσονται και αναπτύσσονται. Υπάρχουν ήδη αποφάσεις του Συμβουλίου Υπουργών της Ε.Ε. και επεξεργασίες για βελτιώσεις και εφαρμογές σε όλα τα κράτη-μέλη. 

Για όλους αυτούς τους λόγουςσας παρακαλούμε να μας ορίσετε μια συνάντηση εργασίας, την οποία υποβάλαμε ξανά στέλνοντας στο Υπουργείο σας τις θέσεις μας για το νέο Θεσμικό Πλαίσιο Μελετών.

(έγγραφό μας με Α.Π. 32574).

Ο μεσομακροπρόθεσμος σχεδιασμός πρέπει κάποια στιγμή να κυριαρχήσει, έναντι των μεμονωμένων και εν πολλοίς ασύνδετων πολιτικών.

Με εκτίμηση,

 

Για το Διοικ. Συμβούλιο


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Τ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Θ. ΠΑΠΠΑΣ

 

Αρχή σελίδας