Δίωξη συναδέλφου Αρχιτέκτονα Μηχανικού / Επαγγελματικά δικαιώματα

 


Α.Π. 32648 Αθήνα 29 Νοεμβρίου 2004


Προς
Τον Πρόεδρο
Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας
κ. Γ.Αλαβάνο
Καρ. Σερβίας 4
10562 Αθήνα


Κοινοποίηση : Διοικούσα Επιτροπή ΤΕΕ

Θέμα : Δίωξη συναδέλφου Αρχιτέκτονα Μηχανικού / Επαγγελματικά δικαιώματα

Σχετ: Το με αριθ. 25526/17.11.2004 έγγραφό σας


Αγαπητοί συνάδελφοι,

Το Δ.Σ. του ΣΑΔΑΣ - Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων έλαβε γνώση της παραπάνω επιστολής και συζήτησε εκτενώς το θέμα το οποίο λαμβάνει πολλές διαστάσεις.

Αποφάσισε δε τα παρακάτω ομόφωνα :

1. Πρώτης προτεραιότητας θέμα είναι η υπεράσπιση του συναδέλφου Δ. Ρίζου τόσο στη δικαστική περιπέτεια που έχει εμπλακεί ως μηχανικός μέλος του ΤΕΕ, όσο και στην παραπομπή του στο Πειθαρχικό του ΤΕΕ!

2. Για δική σας - περισσότερη ενημέρωση - σας στέλνουμε τις απόψεις της Σχολής Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ και τις ΕΕΕ Αρχιτεκτόνων σχετικώς με τα επαγγελματικά δικαιώματα των μηχανικών ώστε να μην έχει την μοναδικότητα για γνωμοδοτήσεις η εισαγγελική απόφαση και οι απόψεις της ΕΕΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών.

3. Όπως γνωρίζετε το Δ.Σ. έχει συγκεκριμένες απόψεις για τα επαγγελματικά δικαιώματα στην Ελλάδα και την Ε.Ε. τις οποίες άλλωστε σας απέστειλε με τίτλο «Πλατφόρμα του ΣΑΔΑΣ - ΠΕΑ για την άσκηση της αρχιτεκτονικής». Στην συνάντησή μας στην έδρα του ΤΕΕ, συμφωνήσατε πλήρως με το πλαίσιο αυτό πλην όμως οι νεώτερες απόψεις που εκφράζονται στο έγγραφό σας για «…πλήρη έλλειψη γνώσεων των πραγματικών περιστατικών…» δημιουργούν εύλογα ερωτήματα και έντονο προβληματισμό.

4. Το θέμα των επαγγελματικών δικαιωμάτων, που μελετά το ΤΕΕ σε συνεργασία με τους επιστημονικούς Συλλόγους των Μηχανικών δεν είναι σαφές στο Δ.Σ. Δεν γνωρίζει δηλαδή το Δ.Σ. του ΣΑΔΑΣ - Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων ούτε το πλαίσιο του ΤΕΕ ούτε έχει κληθεί να συμβάλλει σε επεξεργασίες.

5. Προκαλεί κατάπληξη στο Δ.Σ. τελικά η άποψη πως οι θέσεις μας, διακρίνονται - εκτός των άλλων - από έντονο «λαϊκισμό».

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Επειδή κατ' αρχήν το θέμα της δίωξης του συναδέλφου πρέπει να αντιμετωπιστεί τώρα και πρέπει να συμβάλλουν τόσο ο ΣΑΔΑΣ - Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων όσο και το ΤΕΕ, και επειδή όλα τα θέματα αυτά πρέπει να διευκρινιστούν, παρακαλούμε θερμά να μας ορίσετε μια συνάντηση εργασίας για ανταλλαγή απόψεων και διακρίβωση των πραγματικών δεδομένων.

Για το Διοικ. Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Τ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Θ. ΠΑΠΠΑΣ

Συνημμένα: 2


Αρχή σελίδας