Διώξεις μηχανικών.
Αναφορά συν. Γ. Νταλαγεώργου


Α.Π. 32647 Αθήνα 29 Νοεμβρίου 2004

Προς
Τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ
Κ. Γεώργιο Σουφλιά
Χαρ. Τρικούπη 182
10178 Αθήνα


Θέμα : Διώξεις μηχανικών. Αναφορά συν. Γ. Νταλαγεώργου.

Σχετ. : Το με αριθ. 13362/27.5.1992 έγγραφό μας

Το Δ.Σ. του ΣΑΔΑΣ - Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων, με αφορμή την νέα αναφορά - υπόμνημα του παραπάνω συναδέλφου συζήτησε το θέμα και αποφάσισε ομόφωνα τα εξής :

1. Οι εξοντωτικές διώξεις υπαλλήλων για θέματα της Υπηρεσίας με αντιπροσωπευτικό παράδειγμα την περίπτωση του συναδέλφου Γ. Νταλαγεώργου, επιβάλλουν τώρα την εξασφάλιση Νομικής Κάλυψης των Μηχανικών του Δημοσίου, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

2. Παρότι ο τότε Υπουργός ΠΕΧΩΔΕ αναγνώρισε την άδικη δίωξη του συναδέλφου το αποτέλεσμα σήμερα κρίνεται εξοντωτικό απ' όλες τις απόψεις γι' αυτόν.

3. Η συμπαράσταση όλων μας δεν αρκεί για να αντιστρέψει την ηθική βλάβη που υπέστη, όλα αυτά τα χρόνια.

Επιβάλλεται τώρα η λήψη άμεσων μέτρων αποκατάστασης, που θα καταδείξουν την έμπρακτη υποστήριξη και θα σηματοδοτήσουν την άποψη της Πολιτείας για οφειλόμενες ενέργειες.


Γι' αυτό ζητάμε :

3.1. Την πλήρη κάλυψη της οικονομικής και ηθικής βλάβης που υπέστη ο ίδιος ο συνάδελφος και η οικογένειά του.

3.2. Την ικανοποίηση των αιτημάτων των συναδέλφων, όπως αυτά αναλύονται στην από 23.6.2004 αναφορά - αίτηση προς το ΥΠΕΧΩΔΕ.

3.3. Την εκ νέου διερεύνηση του θέματος ώστε να υπάρξουν απαντήσεις στα καταγγελλόμενα από τον συνάδελφο.

Το Δ.Σ. του ΣΑΔΑΣ - Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων σας παρακαλεί θερμά να εξετάσετε το θέμα γιατί παρόμοια περιστατικά αμαυρώνουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και συνθλίβουν αξίες και αρχές που πρέπει να υπηρετεί το δημόσιο.

Για το Διοικ. Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Τ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Θ. ΠΑΠΠΑΣ

Συνημμένα: 2


Αρχή σελίδας