Δημόσιοι Eλεύθεροι Χώροι


Α. Π. 32644, Αθήνα Δεκέμβριος 2004

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Οι παρεμβάσεις του ΣΑΔΑΣ - Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων για τα μείζονα θέματα της Αττικής και του μητροπολιτικού χώρου της Αθήνας, στοχεύουν στην βιώσιμη ανάπτυξη με εργαλεία τον χωροταξικό - πολεοδομικό σχεδιασμό και τις αστικές αναπλάσεις.

Οι περιπτώσεις του κτήματος Θων και των Προσφυγικών της Λεωφ. Αλεξάνδρας δίνουν το μέτρο για τις πολιτικές που έπρεπε να ακολουθήσει η Πολιτεία, με βάση τις παραπάνω κατευθύνσεις.

Δυστυχώς σοβαρά δείγματα ασύνδετων πολιτικών και αποσπασματικών επιλογών οδηγούν στην καθολική οικοπεδοποίηση και τσιμεντοποίηση και των τελευταίων ελεύθερων χώρων.

- Το μητροπολιτικό πάρκο του Ελληνικού τεμαχίζεται και δίδεται προς εκμετάλλευση στην εταιρεία «Ολυμπιακά Ακίνητα». Πλέον των 2.200 στρεμμάτων θα οικοδομηθούν καταστρατηγώντας και αυτόν τον Διεθνή Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό.

- Τα στρατόπεδα που αποδεσμεύονται είναι ο νέος στόχος για πλήρη οικοπεδοποίηση και ανέγερση εργατικών κατοικιών (!) επιστρέφοντας στον σχεδιασμό περασμένων δεκαετιών.

- Το Πασαλιμάνι ως σημαντικός ιστορικός τόπος του Πειραιά και του θαλάσσιου μετώπου του Σαρωνικού, επιχειρείται να εκχωρηθεί και αυτός για «αξιοποίηση» και αποκαθήλωση του δημόσιου χαρακτήρα του.

- Το Πάρκο στο Γουδί και οι προθέσεις για μεταφορά ποδοσφαιρικών γηπέδων, οι αναπλάσεις στην Αθήνα, οι πλατείες, οι παρεμβάσεις της ΕΑΧΑ, το πάρκο Ριζάρη, ο Ελαιώνας αλλά και οι καταπατημένες εκτάσεις του δημοσίου συνιστούν ένα εκρηκτικό μείγμα που κάποιος πρέπει να το διαχειριστεί με οριοθέτηση πολιτικών προς όφελος των πολιτών και της βιώσιμης ανάπτυξης.

- Τα Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα και η απαξίωση των Ξενία - των αξιολογότερων δειγμάτων αρχιτεκτονικής παρέμβασης - στο βωμό της «αξιοποίησης» αποτελούν σαφές δείγμα αναποτελεσματικών και επικίνδυνων πολιτικών.

Όλα τα παραπάνω - στις σύγχρονες πραγματικότητες - συνιστούν δείγματα υποβάθμισης του δημόσιου χώρου.

Αναδεικνύουν το πρόβλημα της διαχείρισης μια αστικής και μητροπολιτικής στρατηγικής. Όλες αυτές οι αναχρονιστικές στρεβλώσεις στο δημόσιο χώρο επιτείνονται με την εξακολουθητική πίεση του ιδιωτικού.

Ο ΣΑΔΑΣ - Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων αποφάσισε την διοργάνωση ενός κύκλου διεπιστημονικών συναντήσεων και δημόσιου διαλόγου για το μέλλον των πόλεων, για την αναζήτηση επιλύσεων για τα μείζονα θέματα της μητροπολιτικής διαχείρισης.

Απευθύνεται δε στη συντεταγμένη Πολιτεία, στους κοινωνικούς φορείς που παρεμβαίνουν καθημερινά για την προστασία και ανάδειξη των δημόσιων χώρων και τους καλεί σε συζήτηση και επαναθεώρηση στρατηγικών με στόχο τη διαφύλαξη της αρχιτεκτονικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, των δημόσιων χώρων και την διασφάλιση του δημόσιου συμφέροντος μέσα από ολοκληρωμένες παρεμβάσεις για μια βιώσιμη ανάπτυξη και αναβάθμιση των αστικών τόπων.

Η αποτροπή της οικοπεδοποίησης και της αλόγιστης «ανάπτυξης» αποτελεί σήμερα την μείζονα προτεραιότητα για όλους μας.

Για το Διοικ. Συμβούλιο


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Τ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ


Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Θ. ΠΑΠΠΑΣ

 

Αρχή σελίδας