Ορισμός Εκπροσώπου σε Ομάδα Εργασίας

 

Α.Π. 32609, Αθήνα 2 Δεκεμβρίου 2004

Προς
Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας
Καρ. Σερβίας 4
10562 Αθήνα

Θέμα : Ορισμός Εκπροσώπου σε Ομάδα Εργασίας

Σε απάντηση του από 12.11.2004 εγγράφου του Δήμου Αθηναίων (γραφείο Αντιδημάρχου) με αριθ. Πρωτοκόλλου 9126, σας γνωρίζουμε ότι στην ομάδα εργασίας που θα συσταθεί από το ΤΕΕ με τη συμμετοχή των κλαδικών συλλόγων και υπηρεσιακών παραγόντων της Πολεοδομίας του Δήμου Αθηναίων, εκπρόσωποι του Συλλόγου μας ορίζονται οι συνάδελφοι :

Α) Βασίλης ΧΑΤΖΗΚΙΔΗΣ (τηλ. : 210-6019720 και fax : 210-6019740)

Β) Κώστας ΜΠΑΡΔΑΚΗΣ (τηλ. : 210-3633506 και fax : 210-3601545)

 


Για το Διοικ. Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Τ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Θ. ΠΑΠΠΑΣ

 

Αρχή σελίδας