Έγγραφο Προέδρου ΤΕΕ σχετικά με τα δικαιώματα των Αρχιτεκτόνων


Προς
Τον Πρόεδρο του ΣΑΔΑΣ - ΠΕΑ
κ. Π. Γεωργακόπουλο
Αθήνα


Συνάδελφε Πρόεδρε,

Σε απάντηση του αριθ. Πρωτ. 32448 / 11.10.2004 εγγράφου σας, σας γνωρίζουμε ότι:

Οι απαντήσεις που δίνονται από το ΤΕΕ σχετικά με τα επαγγελματικά δικαιώματα των Μηχανικών προκύπτουν από την ισχύουσα Νομοθεσία και Νομολογία.

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας θεωρεί ότι είναι επιτακτική ανάγκη να εκσυγχρονιστεί η ισχύουσα νομοθεσία που καθορίζει τα επαγγελματικά δικαιώματα των Διπλωματούχων Μηχανικών.

Γνωρίζετε ότι αυτό είναι ένα θέμα που συστηματικά το ΤΕΕ μελετά σε συνεργασία και με τους Επιστημονικούς Συλλόγους των Μηχανικών. Είναι ένα θέμα δύσκολο, που απαιτεί υπερβάσεις παγιωμένων λογικών, γνώση ιστορικών δεδομένων, νηφάλια εκτίμηση των σύγχρονων εξελίξεων στο Παγκόσμιο Επίπεδο, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ελλάδα.

Δεν συνεισφέρει το έγγραφό σας προς αυτή την κατεύθυνση μια και διακρίνεται από έντονο «λαϊκισμό» και πλήρη έλλειψη γνώσεων των πραγματικών περιστατικών.

Προς ενημέρωσή σας πάντως σας πληροφορούμε, ότι ακριβώς ίδιας διατύπωσης γνωμοδοτήσεις έχουν υπογραφεί πολλές από τους προηγούμενους Προέδρους του ΤΕΕ.

Συναδελφικά
Ο Πρόεδρος


Γιάννης Αλαβάνος

 

Αρχή σελίδας